Favrskov Kommune har succes med intelligente rottefælder

De første intelligente rottefælder er allerede installeret i kloaknettet under Ulstrup og Søften, hvor over 800 rotter gået i fælden.

Rottefælderne er via en strategisk bekæmpelsesplan i gang med at rydde det nedslidte kloaknet for rotter, inden entreprenører til foråret går i gang med at renovere, samt separatkloakere og klimasikre kloaknettet.

- Udryddelsen af rotterne sker som led i en klar strategi om at undgå rotter på gader og stræder, og i folks haver, i forbindelse med renoveringen og udbygningen af kloaknettet. Efterhånden som kloaknettet ryddes for rotter, lukker vi af med fælderne strategiske steder, så rotterne ikke vender tilbage og ødelægger kloaknettet, siger forsyningschef Lone Bejder fra Favrskov Forsyning.

Den elektroniske rottefælde, WiseTrap, fungerer på den måde, at den registrerer rottens bevægelse og kropsvarme, og udskyder et bundt af dræbende spyd med stor kraft og knækker rygsøjlen på rotten.

Spyddene trækkes herefter op, og den døde rotte skylles ud med kloakvandet og ender enten på renseanlægget eller nedbrydes på sin vej dertil.

Rottefælderne giver via sms eller mail besked om skudstatistik, batteriniveau eller hvis der ikke registreres rotter i 10 døgn. Når fælderne ikke længere registrerer rotter, kan de flyttes til andre områder med mange anmeldelser.

- Med den intelligente bekæmpelse, minimerer vi omfanget af de skader, rotterne laver på kloaknettet. Samtidig undgår vi, at rotterne ødelægger flise- og asfaltbelægninger og derved kommer op til overfladen, siger Lone Bejder.

Hos Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune, der har et tæt samarbejde om rotte- bekæmpelsen i kommunen, ser man med den nye teknologi også muligheden for mere miljørigtige og ekstraordinære tiltag i forhold til rottebekæmpelsen.

- Vi ser klare fordele i at bekæmpe rotter effektivt uden brug af gift. Det er vigtigt for os, at rottebekæmpelsen foregår så miljøvenligt og effektivt som muligt. Kun på den måde kan vi nedbringe antallet af rotteanmeldelser i kommunen, siger Tonny Olsen, borgerchef i Favrskov Kommune.

 

Dagens Gossip