FCN-ejer beholder klubben - men skal betale millionbøde

19/04/2013 13:32

BNB

Nyheder

Mest læste i dag

Det har Østre Landsret bestemt fredag.

Klub-ejeren blev i oktober 2008 af kurator Pernille Bisgaard anklaget for at have handlet alt for billigt med sig selv. I grove træk havde han købt FC Nordsjælland Holding ud af sit eget konkurstruede holdingselskab AKP Holding og flyttet det til KAP Holding til en pris, som kurator Pernille Bisgaard efterfølgende har fundet for lav. 

Kuratoren var af den overbevisning, at Allan K. Pedersen kun købte klubben for omkring 500.000 kroner, mens han selv mente, at beløbets størrelse var 17 millioner kroner. 

- Konkursboet har først og fremmest støttet sin påstand på, at overdragelsen indeholdt et betydeligt gaveelement, og at handlen derfor skal omstødes efter konkurslovens regler. Selv om landsretten har statueret, at betingelserne for omstødelse efter reglen i konkurslovens § 64 om gavedispositioner er opfyldt, har konkursboet ikke fået medhold i sin påstand, skriver Østre Landsret i pressemeddelelsen.

- Det skyldes, at landsretten har fundet, at konkursboet ville have solgt FC Nordsjælland A/S længe inden, at fodboldklubben blev så meget værd, som tilfældet er, efter at FC Nordsjælland i 2012 vandt Danmarksmesterskabet og dermed fik adgang til deltagelse i Champions League, fortsætter pressemeddelelsen.

Dermed beholder Allan K. Pedersen FC Nordsjælland, men klubejeren må dog også til lommerne i forbindelse med sagen. 

Han har fået en bøde på 2,5 millioner kroner.  - Konkursboet har derimod fået medhold i, at KAP Holding ApS skal betale erstatning til konkursboet for det tab, boet (eller kreditorerne i konkursboet) har lidt ved, at holdingselskabet blev solgt for billigt. Erstatningen er på baggrund af indhentede skønserklæringer fastsat til 2,5 mio. kr, står der i afgørelsen.