Fiskeriaftale med Norge er i hus

Her til morgen lykkedes for EU's forhandlere at få en fiskeriaftale med Norge i hus.

Resultatet er, at en række kvoter i år stiger eller holdes på uændret niveau, og kun enkelte kvoter bliver mindre.

- Jeg er dobbelt glad; glad på fiskenes vegne og glad på fiskerierhvervets vegne. Aftalen afspejler, at en målrettet indsats for et bæredygtig fiskeri har givet bonus. Stort set alle bestande har det i dag bedre end for bare få år siden. Derfor er der generelt også plads til at fange flere fisk, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

For danske fiskere er det vigtigste nok, at kvoterne for torsk i Nordsøen og Skagerrak videreføres uændret.

Også de vigtige kvoter for sild, rødspætter, sej og kuller stiger markant i Nordsøen og Skagerrak.

- Det her bekræfter, at hvis vi baserer forvaltningen på langsigtede bæredygtige forvaltningsplaner og foreslår grønne alternativer, så giver det bonus både for naturen og for fiskerierhvervet på den lange bane. Det ser lyst ud for fiskeriet, siger Mette Gjerskov og fortsætter:

- I mange år har det kun gået en vej for dansk fiskeri, nu kan det gå fremad igen. Flere fisk betyder også flere arbejdspladser i udkantsområderne. Det kalder jeg grøn omstilling, og det er lige, hvad vi har brug for, slutter Mette Gjerskov.

Et nyt grønt initiativ i aftalen er, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med deltagelse af redskabseksperter, forvaltere og erhvervet, som i løbet af 2013, skal komme med forslag til endnu flere forbedringer, af selektiviteten i fiskeriet.

Når anbefalingerne foreligger, er der grundlag for endnu mere grøn omstilling i fiskeriet.

 

Dagens Gossip