Flere østeuropæere får børnecheck

En analyse fra tænketanken Kraka viser, at der i 2006 blev udstedt børnecheck til 2.676 statsborgere fra Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet og Slovenien, der ikke havde børn i Danmark. Fire år senere - i 2010 - var antallet fordoblet til 5.772, hvoraf polske statsborgere alene står for 60 procent af stigningen.

EU-regler betyder, at alle EU-borgere, der arbejder eller bor i Danmark, kan få børnepenge, selv om deres børn ikke bor i Danmark.

Danmark indførte pr. 1. januar 2012 et krav om, at man som EU-borger skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i landet i mindst to år inden for de seneste ti år for at få fuld ret til dansk børnecheck.

EU-kommissionen har dog vurderet, at det er i strid med EU-principperne om arbejdskraftens frie bevægelighed, og det betyder, at Danmark må ændre praksis, så alle EU-borgere har ret til at få fuld børnecheck fra dag ét.

Ser man på det samlede regnestykke, er det ikke nødvendigvis en dårlig forretning for Danmark at udbetale børnepenge til andre landes statsborgere, selv om deres børn ikke bor her, mener forskningschef Esben Anton Schultz fra Kraka.

»Set ud fra en snæver statsøkonomisk betragtning kan det faktisk være en fordel, at de ikke tager deres børn med, da vi så ikke har udgifter til institutioner og skoler til disse børn,« siger han.

Forskningschefen peger også på, at mange af de udenlandske statsborgere betaler skat i Danmark.

»Nogle arbejder i Danmark, men er pendlere og bor i deres hjemlande, hvor de betaler skat. Andre bor her og betaler skat i Danmark, og vores analyse viser ikke noget om, hvordan det samlede regnestykke ser ud, hvis man indregner skattebetalingen,« siger Esben Anton Schultz.

 

Dagens Gossip