Flere tog kan give vestfynsk flaskehals

I et høringssvar fra Assens, Fredericia og Middelfart kommune til Trafikstyrrelsen, er der en bekymring for trafikstigningen.

- Vi ønsker at sikre rettidige regionaltog på strækningen Odense-Fredericia, som i dag er hårdt presset i myldretiden. Hvis der skal flere tog på strækningen, så vil vi opfordre til, at Trafikstyrrelsen undersøger muligheden for at udvide jernbanenettet, og skabe pladsen til de nye såkaldte ’time-tog’ mellem Odense og Århus. På den måde bevarer vi regionaltogene og sikrer en fortsat ordentlig forbindelse mellem Odense og Fredericia, siger Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm.

Tænk trafikkorridoren i Østjylland med helt til Odense

- Der mangler derfor en afklaring af, hvordan det øgede antal tog på strækningen, sammen med godstog og regionaltog, vil kunne indpasses på den i forvejen hårdt belastede strækning, hvor der i myldretiden er en udnyttelsesprocent på 79%, og beregninger siger, at en strækning allerede er fuldt udnyttet ved 70%, lyder det i høringssvaret fra de tre kommuner.

Udover den manglende afklaring, så efterlyser kommunerne, en bredere trafikmæssig sammenhæng, og at strækningen til Odense medtænkes i en analyse af trafikken i korridoren i Østjylland.

- Vi ved, at Østjylland står overfor en større omstrukturering af trafiksystemet og det fremgår også af Regeringens ”Grøn transportpolitik” fra 2009, at den nye time-model for lyntog mellem Odense og Århus vil kræve betydelige nyanlæg. Vi ønsker, at en analyse også ser på om kapacitetsudfordringen kan løses med nye spor eller vigespor på strækningen, så nye hurtigtog kan køre uafhængigt af regionaltogenes stop, siger Trafik og Vejchef i Middelfart Kommune Uffe Høybye.

Erritsø nyt trafikknudepunkt i Trekantområdet
Høringssvaret gør også opmærksom på en mulig etablering af en station i Erritsø, som på baggrund af trafikstyrrelsens egne passagertal, kvalificerer Erritsø som standsningssted for IC-tog.

Foto: Arkiv

 

Dagens Gossip