FN forudser fortsat massive klimaændringer

Det får Eigil Kaas, professor i meteorologi og klima ved Niels Bohr Instituttet, til at anbefale, at man for alvor begynder at gøre noget ved udledningen af fossile brændsler og samtidig mindsker sit energiforbrug.

»Vi skal hurtigere end hidtil overgå til at bruge vedvarende energi, altså sol, vind og biobrændsel. For det, der er det vigtige, er, at man får mindsket brugen af fossile brændsler som kul, olie og gas. Det er nemlig gennem den forbrænding, at man blandt andet slipper CO2 og andre partikler og gasser ud, som alt i alt opvarmer klimaet,« siger Eigil Kaas.

Han peger desuden på, at der er god fornuft bag IPCCs klimarapport, som underbygger de konklusioner, Klimapanelet tidligere har foretaget.

»Jeg ser den nye rapport som en bekræftelse, forstærkning og en yderligere forsikring af, at det, der står i rapporten fra 2007, er rigtigt. Den er baseret på utrolig mange videnskabelige artikler, og derfor mener jeg, at man skal have tillid til den og bruge den som et incitament til i fremtiden at modarbejde klimaændringerne,« siger Kaas.

Blandt konsekvenserne af klimaændringerne, som IPCC fredag fremlagde ved et møde i Stockholm, er muligheden for, at vi i fremtiden vil opleve tørke, oversvømmelser og hedebølger i større omfang end hidtil.

Også klimaminister Martin Lidegaard (R), der selv overværede FNs Klimapanels fremlæggelse af rapporten, slår over for Berlingske fast, at det haster med at handle, hvis man vil undgå de store konsekvenser.

»Den gode nyhed er, at vi stadig kan nå at handle. Det er svært at nå de to grader, og derfor er den politiske konklusion for mig, at det er en af de største opgaver, som min generation af politikere står overfor. Jo længere vi skubber bolden foran os, jo sværere bliver det at holde temperaturen under de to grader, og jo dyrere bliver det at nå det,« siger han.Med de to grader henviser klimaministeren til den grænse, som klodens lande blev enige om at holde sig under på klimatopmødet COP15 i København i 2009. IPCCs nye rapport slår fast, at vi i værste fald står over for en temperaturstigning på op til 4,8 grader, og at verdenshavene vil stige med 26 til 82 centimeter frem til århundredeskiftet i 2100.

»Som politiker må man forholde sig til de risici, der er forbundet med henholdsvist at handle og ikke handle. Men for mig er der ikke nogen som helst tvivl om at, den ansvarlige konklusion må være at handle. De risici, vi kan udsætte de kommende generationer for ved ikke at handle, er udtalte ifølge rapporten,« siger Martin Lidegaard til Berlingske.

FNs klimarapport skaber ikke lige frem begejstring hos Liberal Alliance, hvor miljøordfører Villum Christensen (LA) ikke synes, at konklusionerne er brugbare.

»Vi kan ikke bruge den her rapport til noget. Vi synes, man skal nedlægge FNs Klimapanel. Vi vil meget gerne lytte til de enkelte universiteters videnskabelige konklusioner, men at man sidder og forhandler resultaterne, som det har foregået i Sverige den seneste uge, er meget langt fra det, der efter min opfattelse er videnskabelighed,« siger miljøordføreren og understreger, at den nye klimarapport ikke ændrer Liberal Alliances politik.

 

Dagens Gossip