FOA ønsker ny dagpengeløsning

Langt flere står til at miste dagpengene, end hidtil antaget. Beskæftigelsesministeriet skønner nu, at mellem 17.000 og 23.000 dagpengemodtagere, mister retten til dagpenge, i første halvår af 2013.

Ministeriet har tidligere skønnet tallet til at være mellem 7.000 og 12.000.

- Jeg er desværre ikke overrasket. Vores tal viser, at mere end 50 FOA-medlemmer vil ryge ud af dagpengesystemet hver eneste uge i det næste halvår, siger Dennis Kristensen, formand for FOA, og fortsætter:

- Fagbevægelsens skøn over tallet af mennesker, der mister dagpengeretten, har hele tiden været markant højere end ministeriets. Men når nu ministeriets egne tal viser, at det her problem er langt større, end regeringen havde forudset, burde det give anledning til, at regeringen genovervejer dagpengereformen, siger Dennis Kristensen.

Regeringen har med tiltag som akutpakken og akutjob forsøgt at redde de mange, der står til at miste dagpengene som følge af de nye regler. Men det har slet ikke været nok, mener Dennis Kristensen.

- Det er katastrofalt, at hele den indsats nu viser sig at have været en fiasko. Lappeløsningerne har så at sige vist sig ikke at kunne løse udfordringen med at sikre tryghed for de mange familier, som i dag står med udsigt til at miste dagpengene uden vished for, om de vil have et forsørgelsesgrundlag i fremtiden, siger Dennis Kristensen og fortsætter:

- Der er brug for en holdbar løsning, der skaber tryghed. Tiden må være inde til, at regeringen inviterer arbejdsgivere og lønmodtagere til en diskussion om en samlet holdbar reform af hele beskæftigelsespolitikken og dagpengesystemet, hvor mistænkeliggørelse, og kontrol af de ledige og nytteløs aktivering, erstattes af reel jobformidling, jobskabelse, kompetenceudvikling og tryghed, slutter Dennis Kristensen.

 

Dagens Gossip