FOA: Overvægtige nægtes økonomisk hjælp

Skrevet af John Meyer

06/12/2012
”Tab dig – ellers kan du ikke få sygedagpenge”, sådan lyder den kontante melding fra Skive kommune til en kvinde, der ellers har fået anerkendt sin diskusprolaps som arbejdsskade. Begrundelsen fra kommunen lyder, kvindens BMI-tal er for højt. Og sagen fra Skive er langt fra enestående. Et rundspørge, som fagforbundet FOA har foretaget blandt forbundets lokalafdelinger, viser at der er godt 40 sager, hvor folks overvægt har negativ betydning for retten til revalidering, fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension. En praksis som Mona Striib, næstformand i FOA, finder stærkt kritisabel: - Jeg mener det er uanstændigt, at kommunerne ikke tager udgangspunkt i menneskets tilstand, som den er her og nu, men henviser til, at de først skal tabe sig, før de kan hjælpe dem økonomisk, siger hun og fortsætter: Nogle er for tykke, andre er for tynde, men yder alligevel en god arbejdsindsats. Menneskers udseende skal ikke komme dem til skade, når de bliver syge. Skal ske ud fra en lægelig vurdering Kommunerne benytter sig af en bestemmelse i lovgivningen, der siger, at der ikke kan træffes afgørelse om ret til revalidering, fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension, hvis der er behandlingsmuligheder – eksempelvis vægttab. Ankestyrelsen har tidligere i år slået fast, at en kommune kan stille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at deltage. Men behandlingen skal ud fra en lægelig vurdering med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedret arbejdsevne. Mona Striib er enig i, at vægttab kan være et led i en behandling, men understreger samtidigt, at den overvægtige ikke skal miste retten til sygedagpenge. - Hvis den sygemeldte har glæde af behandling for overvægt, så bør sygedagpengene forlænges, så længe behandlingen foregår og indtil en anden varig løsning er fundet. Dette budskab vil vi gerne sende til regeringen, der har lovet at tage varighedsbegrænsningen op til vurdering, sige Mona Striib.

Mest læste i dag

”Tab dig – ellers kan du ikke få sygedagpenge”, sådan lyder den kontante melding fra Skive kommune til en kvinde, der ellers har fået anerkendt sin diskusprolaps som arbejdsskade. Begrundelsen fra kommunen lyder, kvindens BMI-tal er for højt. Og sagen fra Skive er langt fra enestående.

Et rundspørge, som fagforbundet FOA har foretaget blandt forbundets lokalafdelinger, viser at der er godt 40 sager, hvor folks overvægt har negativ betydning for retten til revalidering, fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension. En praksis som Mona Striib, næstformand i FOA, finder stærkt kritisabel:

- Jeg mener det er uanstændigt, at kommunerne ikke tager udgangspunkt i menneskets tilstand, som den er her og nu, men henviser til, at de først skal tabe sig, før de kan hjælpe dem økonomisk, siger hun og fortsætter: Nogle er for tykke, andre er for tynde, men yder alligevel en god arbejdsindsats. Menneskers udseende skal ikke komme dem til skade, når de bliver syge.

Skal ske ud fra en lægelig vurdering
Kommunerne benytter sig af en bestemmelse i lovgivningen, der siger, at der ikke kan træffes afgørelse om ret til revalidering, fleksjob, sygedagpenge eller førtidspension, hvis der er behandlingsmuligheder – eksempelvis vægttab.

Ankestyrelsen har tidligere i år slået fast, at en kommune kan stille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at deltage. Men behandlingen skal ud fra en lægelig vurdering med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedret arbejdsevne. Mona Striib er enig i, at vægttab kan være et led i en behandling, men understreger samtidigt, at den overvægtige ikke skal miste retten til sygedagpenge.

- Hvis den sygemeldte har glæde af behandling for overvægt, så bør sygedagpengene forlænges, så længe behandlingen foregår og indtil en anden varig løsning er fundet. Dette budskab vil vi gerne sende til regeringen, der har lovet at tage varighedsbegrænsningen op til vurdering, sige Mona Striib.