Fødevarestyrelsen har fokus på tilskadekomne mink

Blandt cirka 120.000 kontrollerede dyr var der omkring en halv promille, i alt godt 60 dyr, der ikke havde fået behandlet eksempelvis sår og bidskader korrekt.

På fire minkfarme fandt Veterinærrejseholdet forhold, der udløste politianmeldelser for overtrædelse af dyreværnsloven.

Tendenser til bedring
Sammenlignet med en målrettet kontrol sidste år, der dengang gik efter problemfarme, er der tendenser i kontrollen, der peger på en bedring.

På 18 farme udløste Veterinærrejseholdets besøg påbud for manglende overholdelse af reglerne for håndtering af syge og tilskadekomne dyr, og på fire farme var forholdene alene til en indskærpelse af reglerne.

- Tallene kan ikke direkte sammenlignes med kontrollen sidste år. Men vores stikprøvekontrol tyder på, at det her i år er færre mink, der ikke er blevet behandlet korrekt, siger leder af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Flemming Kure Marker.

Han understreger dog, at det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der fortsat er behov for at have fokus på dyrenes velfærd i den danske minkproduktion.

- Der er allerede krav om obligatorisk uddannelse til minkavlere. Og i snart to år har der været krav om obligatorisk sundhedsrådgivning med hyppigere besøg af den praktiserende dyrlæge på minkfarmene. Det er initiativer, som vi har haft en klar forventning om, ville afspejle sig i kontrolresultaterne, og som ser ud til at slå igennem nu, slutter Flemming Kure Marker.

 

Dagens Gossip