Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 11. februar 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Billedkunstner, organisator Marie Thams, 32.

Adm. direktør Bjørn Sibbern, 40. - Teaterinstruktør Katrine Wiedemann, 45. - Afdelingschef Marie Munk, 45. - Professor Christian Lykke Graugaard, 47. - Forfatter Sanne Bjerg, 49.

Advokat Peter Lambert, 53. - Vicedirektør Morten Lautrup-Larsen, 53. - Billedkunstner Peter Skovgaard, 54. - Skuespiller Kim Harris, 54. - Direktør Erling Andersen, 56.

Skuespiller Pia Jondal, 60. - MF, advokat Preben Bang Henriksen, 60. - Direktør Annie Lykke Gregersen, 61. - Forfatter, sprogrådgiver Kirsten Rask, 63. - Generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen, 64. - Ambassadør Christian Kønigsfeldt, 64. - Arkitekt MAA Christopher Fløe Svenningsen, 64. - Kunstner, cand. mag. Annelise Hagemann, 65. - Overlæge Knud-Erik Fredfeldt, 65. - Direktør Christian Majgaard, 65. - Direktør, cand. jur. Jørn Neergaard Larsen, 65. - Advokat (H) Lars Svenning Andersen, 65. - TV-direktør Dan Tschernia, 67. - Skuespiller Marianne Høgsbro, 67. - Advokat John Petersen, 67. - Læge, dr. med. Ole Vedel Rasmussen, 68. - Cand. jur., programchef Poul Bjørnholt, 69. - Professor, pastor, dr. h.c., dr. theol. h.c. Niels Jørgen Cappelørn, 69.

Pens. brigadegeneral Ole Lysgaard Jørgensen, 76. - Direktør Dorte Bjerregaard, 77. - Direktør, statsaut. revisor Erik Steiner, 77. - Forfatter Anders Bodelsen, 77. - Fhv. direktør Finn la Cour, 77. - Fhv. sognepræst, fhv. MF Bent Honoré, 78. - Fhv. embedslæge, ph.d. Jens Stochholm Steensberg, 78. - Speciallæge Svend Aage Damgaard Nielsen, 79. - Komponist Bent Lorentzen, 79.

Provst Kristian Hjerrild Buhl, 85.

Major P. L. O. Jensen, 90. - Fhv. amtsdirektør, cand.jur. Gunnar S. Mark, 90. - Fhv. husholdningslærer Ebba Hjerl-Hansen, 93.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip