Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 12. marts 2014

Mange danskere kan fejre deres fødselsdag på denne dag, og her en oversigt over de mest kendte fødselarer i dag:

Adm. direktør Sophie Hulgard, 48.

Advokat Marina de Paoli, 50. - Generalløjtnant Per Pugholm Olsen, 50. - Arkitekt Hans Peter Hagens, 51. - Klinisk koordinator Mette von Arenstorff Vilstrup, 52. - Skuespiller Niels Ellegaard, 52. - Afdelingschef Herálvur Joensen, 52. - Ledende overlæge, ph.d. Dorte Maria Sestoft, 52. - Billedkunstner Vibeke Tøjner, 53. - Ministerråd Anne Mette Vestergaard, 53. - Adm. direktør, cand.scient. Jan Møller Mikkelsen, 55. - Hospitalsdirektør Torben Stentoft, 58.

Adm. direktør, cand.polit. Mogens Kring Rasmussen, 64. - Professor, dr.phil. Lars Ole Sauerberg, 64. - Fhv. overlæge, professor, dr.med. Thomas Horn, 64. - Filminstruktør Ulla Boje Rasmussen, 64. - Museumsdirektør, adj. professor, mag.art. & cand.mag. Christian Gether, 66. - Skuespiller Ole Thestrup, 66. - Fhv. generalsekretær Vibeke Skat-Rørdam, 68. - Fhv. direktør, cand.jur. Niels Erik D. Jensen, 69.

Lektor, dr.phil. Bent Jørgensen, 70. - Grafiker og billedhugger Sys Hindsbo, 70. - Fhv. direktør Mogens Kring, 71. - Amtsdirektør Bent Michaelsen, 71. - Direktør Dorthe Drejer, 73. - Afdelingschef, cand.polit. Frantz C. A. Howitz, 74. - Professor, dr.phil. Arne Thing Mortensen, 76. - Advokat Carl Anders Bryld, 77. - Politimester Jørn Peter Clausen, 78. - Luftkaptajn, oberstløjtnant Erik Lund, 79. - Fhv. direktør Svend Aage Larsen, 79. - Direktør Johannes Ravn, 79.

Fhv. rektor Verner Daugaard, 80. - Socialrådgiver, aut. turistfører Inger Simonsen, 81. - Ambassadør Erik Skov, 83. - Civilingeniør Jørgen Kr. Nielsen, 89.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip