Fødselsdag: Se hvem der fylder år den 17. december

Ambassadør Christina Markus Lassen, 43. - Filmkonsulent Dorte Høeg Brask, 43. - Ambassadør, politisk direktør, centerchef Lars Gert Lose, 44.

Rektor Mikkel Bogh, 50. - Professor, overlæge, dr. med. Jesper Hastrup Svendsen, 56. - Adm. direktør Søren Boe Mortensen, 58. - Fhv. kgl. koncertmester Kim Sjögren, 58.

Sangskriver, tekstforfatter, komponist A G Peter, 61. - Akademiingeniør Anette Nøhr Clausen, 64. - Billedhugger Ingvar Cronhammar, 66. - Politifuldmægtig, cand. jur. Elisabeth Stæhr, 68. - Adm. direktør, cand. oecon. Ib Jessen, 69. - Direktør Peter Augustinus, 69.

Seniorforsker, civilingeniør, lic. techn. Steen Weber, 70. - Civilingeniør Peter Houmark-Nielsen, 70. - Skibsmægler Carl Adam Lehmann, 71. - Professor emer., civilingeniør Mogens Myrup Andreasen, 74. - Speciallæge Paul Busch, 74. - Overlæge, dr. med. Jens Chr. Thomsen, 75. - Direktør Viggo Gjødesen Mikkelsen, 75. - Professor, dr. agro. Henry E. Jensen, 76. - Forfatter, oversætter Anne Marie Bjerg, 76. - Kreditformidlingschef Ib Staffensen, 77. - Professor emeritus, arkitekt Peder Boas Jensen, 78.

Fhv. rigspolitichef Ivar Boye, 84. - Ingeniør Bent Kildegaard, 86. - Major Olaf Eriksen, 87. - Major Per Bækgård, 88.

Fhv. dommer Poul Holm-Christiansen, 94. - Fhv. kontorchef Helle Munch-Petersen, 99.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip