»Folkeskolen er en stor supertanker, man ikke bare lige vender retning på«

»Den er langt vigtigere end samtlige økonomiske reformer, for en reform af folkeskolen kan man ikke bare lige ændre igen om et år,« siger Vivi Kier, der er parat til at kæmpe imod regeringens såkaldte helhedsskole, hvor de ældste elever skal gå i skole 37 timer om ugen.

»Jeg ser gerne flere timer, men slet ikke noget, der ligner en heldagsskole. Jeg vil ikke lægge mig fast på noget timetal, for det er vigtigt også at være villig til at indgå et kompromis, men 37 timer er langt over målet,« siger hun.

Også Venstres Karen Ellemann (V) mener, at der er for mange timer i regeringens udspil. Hun vil dog gå med til 35 timer om ugen, så længe idéen om aktivitetstimer midt i skoledagen bliver droppet.

»Skolen er et lærested, ikke et værested, og derfor skal der være et fagligt formål med de ting, man foretager sig. Jeg synes, det er mærkværdigt at sige, at der er noget, der er ren klassisk undervisningstid, og så er der noget, der er aktivitetstid. For mig er det hele skoletid, og skoletid har et fagligt formål,« siger Karen Ellemann, der ikke har »fidus« til det, hun kalder regeringens »one size fits all«-model.

De Konservative glæder sig over, at Venstre er skeptisk over for aktivitetstimerne - for »det der miskmask af fritid midt i skoletiden dur ikke«, siger Vivi Kier. Men derudover er hun lidt forvirret over Karen Ellemanns udmeldinger.

»Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har Venstre i det her forløb, men en heldagsskole er jeg klart imod, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at overbevise de andre partier om, at vi ikke skal have sådan en,« siger hun.

Dansk Folkeparti er lige så indædt modstander af helheds- eller heldagsskolen som de Konservative, ligesom partiets ordfører på området, Alex Ahrendtsen (DF), ikke vil have »pjat-timer« på skoleskemaet.

Selvom der er uenigheder internt blandt de blå forligspartier, er de dog kommet med et fælles forslag om, at eleverne i 9. og 10. klasse minimum skal opnå karakteren 2 i de skriftlige og mundtlige afgangsprøver i dansk og matematik for at kunne tage en ungdomsuddannelse.

Alle reformbrikkerne skulle gerne falde på plads inden sommerferien, har børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) bebudet, men Karen Ellemann tvivler på, at det kan lykkes.

»Det er nogle store spørgsmål, vi sidder med, og folkeskolen er en stor supertanker, man ikke bare lige vender retning på over natten. Det kræver gode, brede forlig, og gode, brede forlig kræver også en hel masse arbejde og lange forhandlinger,« siger hun.

Forligsparterne mødes mandag klokken 17 og igen tirsdag aften.

 

Dagens Gossip