Folkeskolereformen kan betyde flere sammenlægninger

Som en del af folkeskolereformen lægger SRSF-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative op til, at der kan afbureaukratiseres for op mod 105 millioner kroner årligt. Det skal blandt andet ske ved, at kravet til »fælles ledelse af flere folkeskoler og fælles ledelse mellem folkeskoler og dagtilbud/fritidshjem ændres fra 150 elever til 300 elever,« skriver Kommunernes Landsforening ifølge Information i notatet.

Tanken om kommende »kæmpeinstitutioner« vækker bekymring hos landets forældreorganisationer:

»Det er et stort demokratisk problem, når kommuner får mulighed for og vælger at slå institutioner sammen, fordi det svækker forældredemokratiet. Jo større enheder, jo længere er der fra ledelse til elever og forældre. Samtidig kan jeg frygte, at fokus vil være på den store institution – skolen mens daginstitutionen bliver overset,« siger formanden for Forældrenes Landsorganisation (FOLA), Lars Klingenberg.

Ifølge lektor ved Roskilde Universitet Charlotte Højholt, som har forsket i samtænkning mellem institutioner, kan der være store udfordringer ved fælles ledelse:

»Det kræver, at en skoleleder er meget åben overfor at se på andre relevanskriterier for, hvad der sker i en institution, end hvad der sker i skolen, for det er jo forskellige former for praksisser, og det er et af dilemmaerne,« siger hun.

Børne- og undervisningsordfører for de Radikale, Lotte Rod (R), finder forældrenes bekymring ubegrundet.

»Selv i yderområderne bliver skolerne større, og 300 elever er altså ikke en megaskole. I dag har vi flere skoler, som har dispensation til fælles ledelse med en institution, så vi ønsker blot at afspejle virkeligheden,« siger hun til Information.

 

Dagens Gossip