Folkeskolerne spilder millioner på uforpligtende møder

”Der er et stort rum for forbedring i den måde, man holder møde på danske skoler. Den største hindring er den udprægede dialogkultur, som hersker på både gymnasier og folkeskoler. Dialog kan være godt, men hvis ikke det står klart, hvilket resultat man vil have ud af dialogen, er udbyttet begrænset,” siger Lene Kobbernagel.

Hun mener, det er »lavthængende frugter« for skoleverdenen at ændre på mødepraksis, hvis man gerne vil effektivisere skolen for millioner af kroner uden at gøre skoleledere og lærere alt for vrede.

To nye forskningsprojekter fra danske professionshøjskoler indikerer også, at skolernes mødekultur er for løs, og at det går ud over resultatet, hvis der er for uklare eller for mange målsætninger i spil på den enkelte skole.

Andreas Rasch-Christensen er forsknings- og udviklingschef ved VIA University College, og han mener, det præger mange møder på skoler, at det enkelte lærerteam på den ene side er underlagt et utal af mål fra oven, på den anden side skal arbejde med disse mål i et forum uden megen mødestruktur.

”Måske er der en team-koordinator, som forsøger at sætte en pædagogisk, faglig dagsorden, men holdningen er, at det konkrete mødeforum er uforpligtende, og at der er højt til loftet. Det er en stor udfordring for skolen, hvordan man skaber ledelsesrum, når skolelederen ikke er til stede,” siger Andreas Rasch-Christensen.

Han står bag et forskningsprojekt på 17 skoler, som konkluderer, at hvis man betragter læring som skolens kerneydelse, er der en foruroligende lille del af skolens mødevirksomhed og målsætninger, som konkret forbedrer denne kerneydelse.

»Mange målsætninger handler for eksempel om, at lærere og pædagoger skal samarbejde bedre, men uden at man gør sig klart, hvordan det skal bidrage til, at eleverne bliver dygtigere. Andre målsætninger kan være fine nok, for eksempel at skolen skal have en mobbepolitik eller arbejde med digital læring. Men hvis ikke skolen formår at sortere i de mange målsætninger, er udbyttet begrænset,” siger han til Kristeligt Dagblad.

 

Dagens Gossip