Folketingets magt er blevet mindre

Begge har haft deres gang på Christiansborg i årtier, fra henholdsvis 1981 og 1975, begge har bestridt adskillige ministerposter, og begge er enige om, at udvalgene ikke længere udfylder den rolle, de gjorde engang.

»Folketinget spiller en mindre rolle i dag end i starten af min tid herinde i den konkrete håndtering af lovforslag, ændringsforslag og forlig. Alt, eller meget mere, foregår på ministerkontorerne under ministerens absolutte forsæde. Udvalgene bruger i dag færre kræfter på den egentlige bearbejdning af lovforslagene og løbende ændringer. Det sker næsten udelukkende i forhandlinger, som ministeren forestår helt andre steder,« siger Mogens Lykketoft til Berlingske.

En del af forklaringen skal ifølge Folketingets formand findes i, at folketingsmedlemmer i dag opfatter deres rolle anderledes, end de gjorde for årtier tilbage.

»De er mere optagede af at få forlænget den offentlige diskussion, som de har i Folketingssalen, til de åbne samråd i udvalgene, end at gøre det i udvalgene, som de i hvert fald ideelt set burde, nemlig indholdsmæssigt behandle lovforslagene,« siger Mogens Lykketoft.

Bertel Haarder peger ligeledes på åbenheden og et stigende fokus blandt folketingspolitikerne til at profilere sig i offentligheden. Men det handler også om, at ministrene selv trækker magten til sig.

»Ministrene er blevet bedre til ikke at overlade beslutningerne til Folketinget, men trække dem over til sig selv. Det gjorde jeg også selv som minister,« siger han til Berlingske.

Det er umiddelbart dårligt for Folketinget, mener Bertel Haarder, »for ideen med Folketingets plenummøder og udvalgsmøder er jo, at meninger skal brydes, og beslutninger skal træffes. Og vi må bare konstatere, at sådan fungerer det ikke,« siger Bertel Haarder, der dog ikke vil udråbe det til at være et stort demokratisk problem, da det stadig er de folkevalgte, der i sidste ende træffer beslutningerne.

Professor Robert Klemmensen fra Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet vurderer imidlertid, at sådan en udvikling udgør et væsentligt problem.

»Når der er indgået et forlig bag lukkede døre, hvor alle bagefter bakker op om det hele, så bliver det svært for vælgerne at skelne partierne fra hinanden,« siger han og påpeger samtidig, at det ikke er fordrende for den politiske debat, når udviklingen af politik flyttes væk fra Folketinget.

»Det er jo derfor, vi har et folketing, for at man kan tale om tingene og debattere. Men hvis alt bliver klappet af i et ministerium bag lukkede døre, og dem, der indgår forliget, har den norm, at alle står bag alt, så er det en dræber for en effektiv politisk debat,« siger han.

Både Bertel Haarder og Mogens Lykketoft er enige om, at udvalgene kan genvinde magt og indflydelse – men det op til dem selv.

»Folketingsmedlemmerne skulle spørge sig selv, om ikke de kunne få større indflydelse ved at vægte den måde, de arbejder på, anderledes. Der er ikke noget forkert i det, men spørgsmålet er, om de ikke ved at vægte den interne proces mindre og offentligheden mere i virkeligheden har flyttet den mest interessante del af den politiske proces et andet sted hen,« siger Mogens Lykketoft.

 

Dagens Gossip