Forsikringen dækker måske ikke voldsomme regnskyl

Efterårets voldsomme regnskyl er allerede over os og det en rigtig god idé at tjekke sine forsikringer for at se, hvordan man er dækket, inden regnen igen vælter ned.

Ved skybrud dækker de almindelige hus- og indboforsikringer de fleste skader, men er der "kun" tale om kraftige regnskyl, er man ikke automatisk forsikret, skriver forsikringsselskabet Alka i en pressemeddelelse.

Har du en almindelig husforsikring og indboforsikring dækker de kun, hvis der er tale om "voldsomme skybrud", og det er forsikringsselskabet, der afgør, om der har været skybrud i det område, hvor man bor.

De almindelige forsikringer dækker ikke, hvis regnvand siver ind gennem utætheder i bygningen, skader efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv. Som regel dækker den heller ikke skader fra vand, der er steget op fra kloakken.

Ønsker man at helgardere sig mod uvejret, kan det være en god idé med særlige forsikringer med udvidet dækning, der dækker kraftige regnbyger, som ikke betegnes som skybrud.

Tjek huset før regnskyl:

• Rens tagrender, nedløbsrør og brønde, så nedbør eller smeltevand kan blive ledt ned i kloakken i stedet for at ’oversvømme’ din grund eller sive ind andre steder i huset.

• Kloakker – særligt i kældre – bør sikres med højvandslukke eller tilbageløbstop. Tal med en autoriseret kloakmester herom.

• Har du kælder kan du med fordel flytte løse genstande op på reoler eller lign. Særligt elektriske genstande er sårbare overfor vand.

• Hvis du er plaget af vand der trænger gennem kældervæggen, kan du sikre dig ved at anlægge et omfangsdræn omkring huset/kælderen.

• Sørg for at dine udendørs havefliser har en hældning, så nedbør løber væk fra huset

• Tjek at tagplader og tagsten er korrekt fastgjorte og intakte.

• Tjek at tagantenner samt rygsten på tegl- og betontage er fastgjort.

Kilde: Alka.

 

Dagens Gossip