Forsvarets spareplan er på vej i grøften

I alt skal forsvarets cirka 21 milliarder kroner store budget beskæres med 2,7 milliarder kroner pr. år ved forsvarsforligets udløb i 2017. Men efterhånden som forsvaret er dykket ned i den lange række af spareprojekter, har nogle af dem vist sig ikke at være gennemførlige i den virkelige verden.

Som eksempel nævner Forsvarskommandoen en planlagt besparelse på 84 millioner kroner på udgifter til soldater, der udstationeres i midlertidig tjeneste.

Et nærmere eftersyn har imidlertid afsløret, at forsvaret i 2012 kun udbetalte i alt 42 millioner kroner. Mere kan der altså ikke spares, og forsvaret håber nu at kunne spare 30 millioner kroner årligt på kontoen.

Et andet eksempel gælder ejendomsadministration og ejendomsskatter, der ikke kan reduceres som planlagt. Antallet af værnepligtige de seneste to år har været lavere, end man troede, så derfor kan der heller ikke spares så meget, som forsvaret og konsulentfirmaets rapport fra 2010 gik ud fra.

Den konservative forsvarsordfører, Lene Espersen (K), er »meget bekymret« over de manglende besparelser.

Derfor har hun sammen med Venstres ordfører, Troels Lund Poulsen (V), skrevet et brev med spørgsmål til forsvarsminister Nick Hækkerup (S), hvori de udbeder sig en forklaring. Lene Espersen er blandt andet bekymret for, at de manglende besparelser skal udløse nye besparelser på forsvarets operative kapaciteter, altså hærenheder, fly og skibe.

Troels Lund Poulsen kalder det »meget alvorligt«, at forsvarets økonomi er skredet allerede efter et halvt år, og han forudser, at spareplanen vil mangle en halv milliard kroner, når spareplanen er udmøntet.

I statusopgørelsen til forligspartierne advarer Forsvarskommandoen netop om risiko for yderligere »udfald«, altså manglende besparelser. Men samtidig garanterer Forsvarskommandoen at finde alternative besparelser.

Blandt andet vil forsvaret undersøge muligheden for at konkurrenceudsætte, altså udlicitere, inden for forsvarets depoter og distribution samt vedligeholdelse af materiel. Mulighederne for udlicitering inden for depoter og materielvedligehold iværksættes til efteråret. Også kursusområdet og det administrative område kan konkurrenceudsættes. Her er dog ikke fastlagt en tidsplan.

Både Lene Espersen og Troels Lund Poulsen bebuder, at de vil skærpe overvågningen af økonomien, ikke mindst af hensyn til forsvarets ansatte der må forberede sig på yderligere sparetiltag for at nå målet på 2,7 milliarder kroner.

»Dette forløb er ikke ordentligt, fordi vi allerede har udsat personalet for meget,« siger Troels Lund Poulsen. Han og Lene Espersen lægger vægt på, at de under forhandlingerne stillede flere hundrede skriftlige og mundtlige spørgsmål for netop at sikre sig, at spareplanerne ville holde.

I deres brev til Nick Hækkerup nævner de, at de udtrykkeligt fik garanti for holdbarheden af de besparelser, som nu viser sig ikke at holde.

Notatet afslører, at sammenlægning af myndigheder i forsvaret skal indbringe 140 millioner kroner årligt i 2017 og blandt andet er afhængig af, at en værnsfælles operative kommando, der skal erstatte værnenes nuværende tre operative kommandoer, oprettes fra 2015.

Forsvarskommandoen har endnu ikke overblik over, hvor mange medarbejdere der skal afskediges, og hvor mange stillinger der kan nedlægges. Men processen er forsinket, fremgår det.

Ifølge Berlingskes oplysninger er cirka 40 personer afskediget, mens yderligere cirka 300, heraf cirka 200 i Forsvarets Materieltjeneste, er varslet om, at de påtænkes afskediget. I alt ventes mellem 1.500 og 2.000 stillinger nedlagt i forsvaret. Ved forrige forlig viste det sig dog, at langt færre end frygtet endte med at modtage en opsigelse.

Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra forsvarsminister Nick Hækkerup, som var på rejse.

 

Dagens Gossip