Frank Jensen kræver hurtig indsats mod trængsel

Det er nogle af de markante tiltag, som regeringens Trængselskommission vil præsentere torsdag. Kommissionen vil gøre det markant lettere at rejse i København og det øvrige hovedstadsområde, hvor befolkningstallet og trafikken vil vokse støt i de kommende år.

Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen (S), glæder sig over Trængelskommissionens anbefalinger, som efter hans mening bør føres ud i livet så hurtigt som muligt.

»Lad os nu komme i arbejdstøjet i stedet for kun at diskutere teoretiske løsninger langt ude i fremtiden. Vi skal have flere busser, der kommer hurtigt frem, flere supercykelstier og mere intelligent trafikregulering. Det anbefaler kommissionen, og vi ved allerede, at det virker,« siger Frank Jensen, der fremhæver udvidelsen af metronettet til Sydhavnen og Ny Ellebjerg Station som en særlig god idé.

»Det vil være til gavn for både københavnerne og de mange pendlere fra omegnskommunerne. Københavns Kommune har allerede afsat penge. Nu mangler vi bare staten,« siger overborgmesteren.

Han støtter ligeledes kommissionens forslag om at udvide den københavnske miljøzone til også at gælde for biler. I dag er det kun forurenende busser og lastbiler, der er forment adgang til zonen, men ifølge Trængselskommissionen bør der stilles lignende krav til person- og varebiler.

»Det vil betyde renere luft og færre sygdomme for folk i hovedstaden,« siger Frank Jensen.

Trængselskommissionen foreslår også, at der indføres et nationalt forsøg med roadpricing - det vil sige betaling pr. kørt kilometer - som ifølge eksperter vil kunne nedbringe trængslen markant.

Frank Jensen var tidligere en varm fortaler for den omstridte betalingsring omkring det indre København, men han helt på linje med kommissionen, når den siger, at der er behov for at prøve sig frem, før man indfører roadpricing i København eller andre steder.

»Rapporten viser, at roadpricing kan være yderst effektivt. Men der er rigtig mange ubekendte i forhold til omkostninger, teknik og jura, da roadpricing ikke er indført i stor skala i andre lande eller storbyer. Derfor er det klogt i første omgang at lave et nationalt forsøg, som kommissionen foreslår,« siger han.

Trængselskommissionens anbefalinger vil ifølge kommissionens egen beregning koste mellem 32 og 42 milliarder kroner at føre ud i livet.

 

Dagens Gossip