Fredericia: Borgmester Thomas Banke sygemelder sig

Borgmesteren i Fredericia, Thomas Banke, har nu meddelt, at han sygemelder sig.

Årsagen er længere tids kritik af ham for et medicinmisbrug.

Her kan du læse orienteringen fra Thomas Banke:

Efter måneders intens debat om mine mødemæssige aktiviteter i diverse tværkommunale fora og andre interessenter, har jeg besluttet mig for, at trække stikket ud og sygemelde mig. Jeg selv og mine nærmeste, har været udsat for et så hårdt pres, at jeg ikke længere ser mig i stand til fuldt ud at fokusere på borgmestergerningen i den kommende tid.

De seneste måneders konstante fokus på min person, gøren og laden, har også været et stort pres på mine nærmeste, hvilket naturligvis vægter højt ift. den beslutning jeg har truffet. Det har ikke været nemt, men det er nødvendigt, for alle parters skyld.

Jeg skal her også undskylde for den manglende opmærksomhed, jeg har haft på sager, som der burde have haft en større bevågenhed fra min side. Her tænker jeg bl.a. på de medarbejdere, herunder mine allernærmeste, der har måttet rykke flere gange for at få bragt konkrete forhold ajour. Jeg kan tydeligt se hvordan nogle af vores dygtige medarbejdere har ønsket at assistere mig på bedste vis - det værdsætter jeg meget, og jeg skal beklage, at jeg i perioder har prioriteret på anden vis. Det har jeg i den grad lært af.

Set i bakspejlet har jeg i min iver efter bl.a. at møde borgere og være til stede ved rigtig mange arrangementer nedprioriteret andre opgaver og hensynet til mig selv. Det har givet bagslag, det erkender jeg nu. Og det vil derfor være med en helt anden prioritering og opmærksomhed at jeg møder frem i det nye år - med fornyede kræfter.

Afslutningsvis vil jeg sige stor tak til de politikere, familiemedlemmer, nærmeste venner og de mange andre venlige mennesker, der har støttet mig i denne meget vanskelige tid. De er årsag til, at jeg kunne stå for presset, når det har været hårdest. Men jeg er nu nået til et punkt, hvor jeg for første gang i min 3 års borgmesterperiode - træffer beslutning om, i den kommende tid, at prioritere mig selv og min familie. Her vil jeg samtidig tænke grundigt over det forløb, jeg har været igennem, og omkostningerne ved samme.

Jeg har truffet aftale med kommunaldirektør Tim Jeppesen om, at han - i mit fravær - varetager alle administrative ledelsesopgaver og at Viceborgmester, Mads Lund, overtager planlagte repræsentative opgaver, for så vidt det er muligt, skriver han i sin orientering.