Frygt for flere forringelser af løn og arbejdsforhold

På lærernes side af forhandlingsbordet nærer man ingen illusioner om, at indgrebet vil falde ud til deres fordel. Her er opfattelsen, at udfaldet af forhandlingerne er givet på forhånd: Regeringen ønsker et opgør med lærernes løn- og arbejdsvilkår og har dikteret, at kommunerne skal stå fast på deres krav.

Foreløbig er der dog kun tale om en konspirationsteori, omend med stærke indicier. I oplægget til en ny folkeskolereform står der for eksempel, at »reformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af normalisering af lærernes arbejdstid«. Og på det statslige område har Moderniseringsstyrelsen i en resultatkontrakt forpligtet sig til at »gøre løn og arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken«.

Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen (Ø), er ikke i tvivl om, konfliktens resultat er givet på forhånd.

»Finansministeriets og KLs koordinerede angreb på lærernes arbejdstidsregler er et led i en samlet strategi for at forringe løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte,« siger gruppeformanden, der forventer, at konflikten med lærerne blot er den første af mange i den offentlige sektor.

»Hvis angrebet på lærerne lykkes, vil det blive fulgt op at nye angreb på andre grupper af offentligt ansatte. Derfor er det afgørende, at der sættes en stopper for Corydons plan,« siger han.

Per Clausen opfordrer de øvrige faggrupper til at bakke op om lærernes kamp. Men det gør de allerede, mener formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

»De andre fagforbund er meget opmærksomme på, hvad der er ved at ske. De ved, at det er deres tur næste gang,« siger han.

Ifølge Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, er det dog en rystet fagbevægelse, der er vidne til konflikten mellem lærerne og de offentlige arbejdsgivere. Med finansministeren i spidsen har regeringen indledt et historisk opgør med de offentlig ansattes vilkår i bestræbelserne på at genoprette den danske økonomi, og det er kommet bag på forbundene, mener han.

»Bjarne Corydon (S) er blevet fagbevægelsens skræk, for de havde ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at regeringen ville rulle frem på den måde, som vi ser nu,« siger Thomas Larsen.

»Tidligere, senest under valgkampen, var der et tæt parløb mellem S-SF og fagbevægelsen, hvor der blev protesteret mod enhver reform fra VK-regeringen. Fagtoppen havde regnet med, at parløbet ville fortsætte under ny regering, men nu er udviklingen vendt 180 grader. Regeringen er i gang med at ændre den danske model,« påpeger han.

Finansminister Bjarne Corydon (S) fastholder dog, at udgangen på konflikten ikke er givet på forhånd, ligesom han afviser, at regeringen underminerer den danske model. Det handler om at varetage skatteydernes interesser, siger han.

»Vi bruger 300 milliarder kroner om året i Danmark på løn til de offentligt ansatte. Vi skal få så meget velfærd, uddannelse og kvalitet ud af det som muligt. Hvis ikke jeg løfter den opgave, vil jeg svigte,« siger han til tv2.dk.

 

Dagens Gossip