Frygt for kortere orlov ved øremærket barsel

Det skyldes, at mange familier ikke har råd til at lade manden blive hjemme, viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Lederne.

»Konklusionen i undersøgelsen er ikke så overraskende, for vi ved jo godt, at mænd i gennemsnit tjener mere end kvinder, og det er klart, at når man får små børn, så er økonomien i forvejen presset. Derfor vil en øremærket barsel, der medfører, at mænd bliver tvunget til at gå hjemme, medføre en reduktion i familiens økonomi. Derfor vil nogle ganske enkelt fravælge det og dermed få mindre barsel i familien, og det er ærgerligt,« siger Svend Askær, formand for Lederne.

Undersøgelsen viser, at 55 procent af de 2.465 adspurgte privatansatte ledere og særligt betroede medarbejdere erklærer sig enige eller meget enige i, at konsekvensen af en mere ligelig fordeling af orlovsperioden vil blive en kortere samlet orlovsperiode for forældrene. 21 procent tror ikke, at det bliver konsekvensen.

Ifølge Svend Askær er tanken om en mere ligelig fordeling af orlovsperioden sympatisk. Men det er altafgørende, at en eventuel øremærkning ikke sker fra den ene dag til den anden.

»Det skal gøres fornuftigt, hvis man vil indføre øremærket barsel. Alene det, at man for eksempel ikke gør det i et hug, vil mindske problemets omfang. Men regeringen bør også overveje at kigge mod nogle af vores nordiske naboer, hvor man enten har forhøjet kompensationen for at gå hjemme på barsel eller givet et forhøjet skattefradrag,« siger Svend Askær.

Ifølge Ledernes undersøgelse har 69 procent af de adspurgte mænd afholdt 14 dages fædreorlov i forbindelse med deres seneste barns fødsel, mens fem procent har holdt mindre end 14 dages orlov.

81 procent peger på, at længerevarende økonomisk kompensation ville give dem lyst til at holde yderligere barsel.

Et udvalg under Beskæftigelsesministeriet har i det seneste halve år undersøgt og diskuteret problemstillingerne ved øremærket barsel til mænd, og det forventes, at regeringen blandt andet på baggrund af udvalgets konklusioner vil fremlægge et egentligt lovforslag om øremærket barsel til efteråret.

 

Dagens Gossip