FTF: Whistleblower-beskyttelse kan forhindre skandaler

»Vi er for en whistleblower-ordning for at få så stor gennemsigtighed som muligt i sager, der kan være kritiske. Vi kan se, at vi kunne have haft rigtig god glæde af sådan en ordning i forhold til at have forhindret nogle af de kriser, der har været - både i den finansielle sektor, men også hvor pengene er løbet løbsk i den offentlige sektor,« fortæller formand Bente Sorgenfrey fra FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Enhedslistens forslag indebærer, at der oprettes et rådgivende nævn for whistleblowere i det offentlige, ligesom der indføres omvendt bevisbyrde, så arbejdsgivere skal dokumentere grundlaget for at fyre en ansat, der har rejst kritik af forhold på arbejdspladsen.

»Det er helt afgørende for os, at de ansatte trygt kan fortælle om deres bekymringer. Vi tror, man kunne have forhindret nogle af de sager, vi har set, hvor banker er gået nedenom og hjem, hvis de ansatte kunne være kommet med deres kritik uden at være bange for at miste deres arbejde,« forklarer Bente Sorgenfrey og tilføjer:

»Jeg er også sikker på, at sådan en ordning kunne have fået nogle af de ansatte i Farum Kommune til at fortælle om, hvor kritisk det var derude,« siger hun med henvisning til Brixtofte-sagen i 2002.

Ifølge Berlingske viste en undersøgelse fra FTF sidste år, at 40 procent af organisationens medlemmer frygter for deres ansættelse, hvis de kritiserer arbejdspladsen offentligt.

De tre regeringspartier er alle positive over for Enhedslistens forslag, mens Venstre mener, at offentligt ansatte allerede i dag har rig mulighed for at gå til myndighederne, hvis de oplever noget kritisabelt på deres arbejdsplads.

 

Dagens Gossip