Fuldt hus til generalforsamling hos DF

Der kunne ikke presses bare et enkelt medlem mere ind i Seest Forsamlingshus, da Dansk Folkeparti afviklede opstillingsmøde og genrealforsamling til Folketinget.

Kombinationen af gammeldags flæskesteg, opstillingsmøde, generalforsamling og indlæg ved Kristian Thulesen Dahl trak fuldt hus. Over hundrede medlemmer var mødt frem og for at få plads til alle var det nødvendigt også at tage gangen og den gamle scene i forsamlingshuset i brug.

Da medlemmerne havde nydt Kristian Thulesen Dahls livret – flæskesteg – var der opstillingsmøde til Folketinget. Karina Adsbøl var allerede sidste år valgt som kandidat i Kolding Syd Kredsen. I år skulle der vælges kandidat til Kolding Nord Kredsen. Frank Nørgaard Dam blev valgt uden modkandidat.

Derefter var der generalforsamling og her kunne formand Gunner Nielsen i sin beretning fortælle om endnu et år med fremgang i medlemstallet. Mange aktiviteter, men navnlig et år præget af valget til byråd og regionsråd. Dansk Folkeparti fik ikke det valg til byrådet man havde ønsket sig og det betyder nu en skarpere profil og flere aktiviteter, varslede formanden.

Der skulle vælges næstformand. Her var der kampvalg og Kristina Jørgensen, der også er første suppleant til Kolding Byråd og kandidat til EU Parlamentsvalget blev valgt. Der skulle også vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år, her valgtes Flemming Hansen og Kristian Sejerup og et bestyrelsesmedlem for et år, her valgtes Martin Peyrath.

Efter generalforsamlingen talte partiets populære landsformand Kristian Thulesen Dahl, der tog sig god tid til at svare på spørgsmål fra de mange fremmødte medlemmer, ligesom han roste afdeling i Kolding for sine mange aktiviteter og store indsats.

 

Dagens Gossip