Fusk med østarbejdere koster fængselsstraf

SKAT var i en periode langsommelig med at udstede skattekort til østarbejdere. Det brugte et københavnsk budfirmas ejer som undskyldning for, at han ikke har indbetalt skat for de ansatte. Men han kunne have sendt pengene til SKAT uden skattekort. Derfor skal han nu i fængsel i mindst tre måneder. Både Retten i Glostrup og Østre Landsret har kendt ham skyldig i groft skattesvig. Arbejdsgiveren fuskede for 674.000 kroner. Dem skylder han SKAT. Nu skal han oveni af med en tillægsbøde til staten på også 674.000 kr.

Kørte med gratisaviser
De østeuropæiske bude kørte med gratisaviser. De havde hverken skattekort eller cpr-nummer. De bad heller ikke om lønsedler. Det fristede arbejdsgiveren til at fuske.

Han forklarede i retten, at han skam havde trukket skat hos budene. Det havde han gjort med den a conto-sats på 60 procent, der gælder, når ansatte ikke kommer med et skattekort.

- Men jeg vidste jo, at de ikke skulle betale så meget i skat. Mange af dem havde store fradrag, forklarede han.

Med blandt andet den begrundelse undlod arbejdsgiveren at indbetale til SKAT. Han sagde også, at han jo ikke kunne taste ind, når han ikke havde cpr-nummer.

Direktørløn for at sidde i spjældet
Hvis budfirmaets indehaver ikke betaler bøden på de 674.000 kr., så forvandles den til en fængselsstraf. Så skal han i stedet i fængsel i yderligere 60 dage. Det betyder, at han kan spare skattefrit 11.233 kr. for hver dag, han tager i fængsel. En dagløn på højde med, hvad de allerbedst lønnede direktører får. Sådan er reglerne. Uanset bødens størrelse, kan forvandlingsstraffen højest være 60 dages fængsel.

Fagforeningen afslørede
SKAT kom på kontrolbesøg i virksomheden. Det skete efter henvendelse fra en fagforening. Så blev ulovlighederne opdaget. Arbejdsgiveren havde slet ikke lavet lønsedler. Han havde heller ikke forsøgt at indbetale penge til SKAT.

Hvis en virksomhed ikke har en ansats cpr-nummer, så kan de sende skattebetalingen til SKAT under firmaets CVR-nummer. Det forklarede en medarbejder fra SKAT i retten.

Østre Landsret skærpede byrettens straf. Samlet fik budfirmaets indehaver en fængselsstraf på seks måneder. Men de tre måneder blev gjort betinget.

Ændret procedure
SKAT har ændret proceduren for tildeling af personnummer og skattekort til udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde og ikke tager bopæl. Personnummer og skattekort tildeles på grundlag af anmodninger, som fremsendes via en blanket, der hedder 04.063, og som kan hentes på SKATs hjemmeside. Sagsbehandlingstiden ligger på cirka 14 dage.

Til gengæld er SKAT langsom med at offentliggøre domme. Østre Landsret sendte budfirmaets indehaver i fængsel i marts sidste år. Men først nu, ni måneder senere, har SKAT udsendt en gennemgang af sagen.

 

Dagens Gossip