Fynsk betjent fik voldsdom skærpet ved Landsretten

En politiassistent fra Fyns Politi i Odense er i dag i Landsretten blev idømt fem måneders fængsel, heraf blev tre måneder gjort betinget med en prøvetid på to år.

Politimanden blev fundet skyldig i tre af de fire forhold, han var tiltalt for. Han er i alle de tre tilfælde fundet skyldig efter straffelovens paragraf 244, der handler om vold.

Dommen er en skærpelse med en måneds ubetinget fængsel i forhold til byrettens dom, der faldt den 27. juni sidste år.

- Hos Fyns Politi tager vi Landsrettens afgørelse til efterretning. Men derudover har vi ingen kommentarer til selve retssagen og dommen, før vi har fået gennemlæst dommen og dens præmisser, siger vicepolitidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

Dagens dom betyder, at politiassistenten nu kan imødese en såkaldt disciplinær sag.

- Siden sagen begyndte, har politiassistenten været suspenderet fra sit job i Fyns Politi. Der er ingen tvivl om, at det i sig selv er en barsk konsekvens. Men med Landsrettens dom i dag har vi nu at gøre med en politimand, der i to instanser har fået dom for at begå vold. Det er vi som hans arbejdsgiver nødt til at forholde os til, siger Arne Gram.

Arne Gram ønsker ikke at uddybe, hvad konsekvenserne kan blive. Det er op til Rigspolitiet, der behandler disciplinære sager mod polititjenestemænd. I yderste konsekvens kan sagen ende med en afskedigelse fra politiet.

 

Dagens Gossip