Fyring af kritisk oberst bliver politisk

Ifølge advokat Torben Koch, der har repræsenteret et stort antal polititjenestemænd og officerer over for staten, er forsvarschefens krav om forflyttelse ikke en diskretionær (skønsmæssig, red.) beslutning, men derimod en disciplinær afstraffelse, fordi obersten har rejst kritik af den kommende officersuddannelse.

Torben Koch peger på, at Eigil Schjønning har fremsat kritiske bemærkninger om den kommende officersuddannelse, som blandt andet skal være kortere end den nuværende, gennem flere år.

»Han har udtalt sig gennem flere år i medierne og på officersskolens hjemmeside, men da han gentager kritikken ved en officiel parade, farer man pludselig ud med krav om forflyttelse,« siger Torben Koch.

Han mener, at forsvarsministeren må afvise sagen, alene fordi forsvaret har udvist passivitet over for den kritiske oberst.

Ifølge Torben Koch kræves der partshøring og tjenesteligt forhør i en tjenestemandssag mod Eigil Schjønning, hvis forsvarsministeren ikke vil afvise forsvarschefens ønske om forflyttelse.

»Det vil blive til en tjenestemandssag om ytringsfrihed,« mener Torben Koch.

Også Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup (DF), advarer mod fyringen.

»Der er i sagen ikke noget, der tyder på, at obersten bliver fyret for udygtighed eller illoyalitet. Det er simpelthen selve den kritiske og bekymrede holdning til den kommende uddannelsesstruktur, der er grundlaget for fyringen,« skriver hun i en kommentar i Berlingske onsdag.

Marie Krarup mener, at en kritisk skolechef bedre kan implementere en ny officersuddannelse end en ukritisk.

»Hvem kan være bedre til at implementere en svær beslutning end netop en dygtig og bekymret specialist? Jubeloptimisten vil formentlig falde i de fleste huller uden at se dem, mens den kritiske realist ser dem på forhånd og går uden om«.

En fyring af obersten vil være et »kraftigt signal til andre om at klappe i, hvis de ønsker sig en videre karriere i systemet,« tilføjer hun.

Forsvarsministeren skal blåstemple flytningen af Eigil Schjønning, men vil ikke kommentere sagen, da der er tale om en personalesag. Forsvarstoppens beslutning om at fjerne skolechefen kom efter Berlingskes omtale af oberstens kritiske tale ved officersskolens 300 års-jubilæumsparade, hvor blandt andre prins Joachim var til stede.

 

Dagens Gossip