Gjerskov kompenserer for randzoner

»Vi står i en grotesk situation, hvor den ene miljølovgivning spænder ben for den anden. Jeg har vendt alle tænkelige alternativer for at sikre landmændene kompensation i 2013. Og vi er endt på, at en statslig støtteordning er den eneste reelle løsning. Dermed sikres langt de fleste landmænd den randzonekompensation, de havde forventet, siger hun.

Udmeldingen kommer efter, at de omdiskuterede vandplaner igen er blevet sendt i seks måneders høring. Det betyder, at de først er klar i 2014. EU havde ellers stillet som krav for at give kompensation til landmænd, der må afgive jord til randzoner, at planerne var endelig klar i 2013.

Den statslige støtteordning, Mette Gjerskov ønsker at oprette, vil dog i første omgang ikke kunne give støtte til 10-20 af de største landmænd, fordi de kan risikere at ramme EUs loft for statsstøtte. Antallet kan dog stige, oplyser Fødevareministeriet.

Ministeren sidder i samråd i samme sag klokken to onsdag.

Forsinkelsen på vandplanerne kommer efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring tilbage i december 2011 var »væsentlig for kort«.

Samtidig har kritikere hævdet, at planerne vil betyde oversvømmelser af god landbrugsjord, og at kommunerne derfor vil blive tvunget til at sætte bekostelige miljøindsatser i gang.

Derfor slår regeringen fast, at konsekvenserne af enhver vandløbsindsats altid skal vurderes, før man endeligt kan beslutte, om den skal gennemføres. Selv om vandplanerne, der nu skal i høring, grundlæggende er de samme, er de siden seneste høring blevet rettet for fejl. Blandt andet er der sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb, hvilket er afgørende for, hvordan Danmark kan opfylde EUs mål for vandmiljøet.

Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

 

Dagens Gossip