Hærens landkrabber på gyngende dæk

Det er opgaven, som bestemmer, hvordan personellet i en operation sammensættes. Og selv om antipirat-operationen i Det Indiske Ocean er en maritim operation, bliver den løst ved en fælles indsats fra alle tre værn. Besætningen om bord på fregatten Iver Huitfeldt er sammensat på baggrund af de sidste fire års erfaringer med antipirat-operationer, og det er opgavens løsning, der har været styrende for, hvilke kompetencer, der har været brug for.

Blandet mandskab
Ud over skibets normale besætning på godt 100 mand er der næsten 50 ekstra besætningsmedlemmer, herunder:
- Et efterretningselement fra hærens Telegrafregiment.
- En helikoptergruppe fra flyvevåbnets Helicopter Wing.
- En læge og en sygeplejerske, begge fra hæren.
- Civile tolke.
- Et særligt maritimt indsatshold fra søværnets Frømandskorps.
- Militærpoliti fra søværnet.
- En militærjuridisk rådgiver fra søværnet.

Hærens landkrabber på piratjagt for første gang
Mens personellet i helikoptergruppen fra flyvevåbnet har prøvet at sejle med søværnets skibe mange gange før, har det især været en ny oplevelse for hærens personel.

- Vi gør det, vi er bedst til i et for os nyt, men meget fleksibelt miljø. Vi yder beslutningsstøtte til chefen, så han kan indsætte midlerne så effektivt som muligt. Desuden forsøger vi at beskrive dynamikkerne på land, så vi bedre kan forstå det miljø, vi skal operere i. En opgave, der ligner indsættelsen i Afghanistan ganske meget, siger major Thomas, der med sit efterretningselement tilmed indgår i skibets Command Team.

 

Dagens Gossip