Halvdelen af de unge kører fuld på cykel

Ifølge tal fra Cyklistundersøgelsen 2013, som Rådet for Sikker Trafik har lavet i samarbejde med Epinion, har hver fjerde dansker inden for det seneste år kørt på cykel i en sådan tilstand, at det ville have været ulovligt at køre bil. For de 18 til 24-årige gælder det hver anden. Samtidig ender 17.500 cyklister hvert år på skadestuen med større eller mindre skader - godt 3.000 af dem er påvirkede af alkohol.

Det kan lyde af mange cyklister, der drøner spirituspåvirkede rundt i trafikken, men Søren Troels Berg, specialkonsulent i dokumentationsafdelingen i Rådet for Sikker Trafik, understreger, at det er en god ting, at så mange er bevidste om at tage cyklen i stedet for bilen.

»Selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvad man foretager sig på sin cykel, når man er spirituspåvirket. Man er mindre opmærksom på trafikken, og der kan lynhurtigt gå noget galt, når man reagerer og opfatter langsommere end normalt. Men omvendt er der ingen tvivl om, at det er bedre at være spirituspåvirket på cykel end bag rattet. Ikke mindst fordi risikoen for at skade andre er mindre,« fortæller Søren Troels Berg.

Der er ikke en promillegrænse for, hvornår det er ulovligt at cykle, men du kan få en bøde, hvis politiet vurderer, at du er så påvirket, at det ikke er forsvarligt at cykle. I så fald koster det 1.500 kroner.

En officiel promillegrænse for cyklister har været diskuteret tidligere, og i 2010 foreslog Rigspolitiets Færdselsafdeling at undersøge muligheden for at regler for spirituscykling.

»Jeg må nok sige, at det er lidt af en pragmatisk holdning, da der nok er mange, der vælger at lade bilen stå og tage cyklen i stedet, hvis de ved, de skal have noget at drikke. Og det er trods alt bedre. Derfor har vi ladet det blive ved den bøde, vi har i øjeblikket,« siger folketingsmedlem Karsten Nonbo (V), der er formand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Samme holdning har man hos Socialdemokraterne.

»Der er forbløffende mange, der vælger at cykle i en brandert, men jeg ser ikke for mig, at vi skal til at skærpe reglerne. Jeg tror, de fleste er i stand til selv at vurdere, hvornår man skal lade cyklen stå, og jeg synes ikke, vi skal til at bruge politiets ressourcer på at jagte fulde cyklister,« siger trafikordfører Rasmus Prehn (S).

Rådet for Sikker Trafik bakker heller ikke op om en officiel promillegrænse for cyklister. Til gengæld efterlyser det bedre datamateriale til at identificere ulykkerne.

»Vi ved ikke, hvor mange ulykker, der rent faktisk sker med spirituspåvirkede cyklister, da det er langt fra alle ulykker, der bliver registreret. Oftest er det ikke politiet, men skadestuerne, der involveres, og de registrerer ikke promiller. Derfor eksisterer der et ret stort mørketal på det her område,« fortæller specialkonsulent Søren Troels Berg.

»Der sker formentlig rigtig mange eneulykker ude på vejene, hvor spirituscyklisme har været den medvirkende årsag,« tilføjer han.

 

Dagens Gossip