Helikopterflyvning i lav højde over Djursland

Fra tirsdag den 27. november til og med fredag den 30. november vil en af flyvevåbnets helikoptere flyve lavt i parallelle linjer over Djursland. Det kan give anledning til støjgener. I tilfælde af dårligt vejr vil flyvningen blive aflyst.

Overflyvningen sker som led i uddannelsen af mandskab til Beredskabsstyrelsens nukleare luftbårne måleberedskab, der skal trænes i at anvende nyt særligt følsomt specialudstyr, der kan måle radioaktiv gammastråling ved jordoverfladen.

Hvis tiden tillader det, vil helikopteren også overflyve et bælte på 10 kilometers bredde i et område, der strækker sig fra Odder over Brædstrup, Ejstrupholm, Troldhede til Dejbjerg.

Det nukleare måleberedskab

Det luftbårne måleberedskab er en mobil del af Beredskabsstyrelsens nukleare måleberedskab, som er etableret for at registrere og kortlægge en eventuel radioaktiv forurening af dansk jord. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en ulykke på et kernekraftværk i et af vores nabolande. Beredskabsstyrelsens landsdækkende målestationer er døgnovervågede.

Det nukleare måleberedskab består af 11 stationære målestationer, 38 målehold med mandskab fra Beredskabsstyrelsen med håndbåret måleudstyr, to luftfiltermålestationer samt særligt følsomt måleudstyr monteret på en bil – eller i dette tilfælde – en helikopter.

 

Dagens Gossip