Her er hovedpunkterne i kontanthjælpsreformen

Her er hovedpunkterne i aftalen:

- Kontanthjælpen afskaffes for unge under 30 år uden uddannelse. De får i stedet uddannelseshjælp, der svarer til SU.

- Ikke-uddannelsesparate unge får efter tre måneder et aktivitetstillæg oveni deres kontanthjælp. På den måde kan de opretholde samme ydelse som i dag. De mest udsatte unge får tillægget med det samme.

- Alle unge under 30 år får et udannelsespålæg. Vurderes man klar, skal man gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt, alternativt skal man arbejde i et såkaldt nyttejob. Vurderes man ikke uddannelsesparat, skal man stå til rådighed for at gøre en indsats, der er rettet mod uddannelse.

- Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse.

- Kontanthjælpsmodtagere over 30 og unge uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere stilles krav om »intensiv jobsøgning« de første tre måneder på kontanthjælp.

- Senest efter tre måneder på kontanthjælp bliver arbejdsmarkedsparate modtagere pålagt at tage et nyttejob i op til 13 uger af gangen.

- Kontanthjælpsmodtagere med »komplekse problemer« skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder – have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler.

- Særligt udsatte får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv, så de på længere sigt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Skærpede sanktionsmuligheder. Hvis en jobklar kontanthjælpsmodtager »gentagne gange ikke står til rådighed for job eller uddannelse«, kan han eller hun miste sin kontanthjælp i tre måneder.

- Gensidig forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere over 25. Hvis én person i et samlevende parforhold tjener omkring 30.000 kroner om måneden eller har formue, så skal begge personer i forholdet leve af det.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

 

Dagens Gossip