Her er regeringens plan med fængslerne

Her er forliget om Kriminalforsorgen.

* 200 nye fængselspladser.

* Ud af de 200 nye pladser skal 48 bruges på pladser til negativt stærke fanger såsom rockere og bandemedlemmer i Statsfængslet Østjylland.

* Mål for maksimum antal indsatte sættes op fra 92 procent til 94 procent fra 2013.

* I dag er 98 procent af pladserne i fængslerne optaget. I 2016 skal det være nede på 94 procent.

* Effektiviseringer i Kriminalforsorgen for 303,3 millioner kroner.

* Fængselsbetjent-elever skal gå fra elevløn til SU

* Øget brug af personundersøgelser for at øge brugen af samfundstjeneste.

* Flere på fodlænkeordning ved at justere den nuværende ordning, give fodlænke i den sidste del af afsoning og gøre det muligt at få fodlænke, selvom der ikke er ansøgt til tiden.

* Udvikling og afprøvning af gps-fodlænker.

* Opdelinger af flere fællesafsnit, så der kommer færre fanger per afdeling.

* Flere narkohunde og hundeførere.

* Køb af mobile skanneranlæg og håndholdte mobildetektorer til at finde telefoner.

* Afdelinger for udvisningsdømte udlændinge med fokus på hjemsendelse.

* En Task Force skal forstærke indsatsen for at få kriminelle udlændinge hjem. Særligt til lande som Rumænien, Polen og Litauen.

* Markant løft af indsatsen for uddannelse og beskæftigelse til fanger. Bedre samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne.

* Styrkelse af efteruddannelse af fængselsbetjente.

* Styrkelse af exit-muligheder for bandemedlemmer med blandt andet en mentorordning.

* Psykiatrisk konsulent i alle arresthuse.

* Fører tiltag fra sidste aftale videre, såsom nedbringelse af sygefravær og reduktion af alene-arbejde hos fængselspersonalet.

* Nye analyser af ansættelsesforhold i Kriminalforsorgen, bedre incitamenter til at undgå tilbagefald til kriminalitet og et udvalg for forebyggelse og resocialisering.

 

 

Dagens Gossip