Hjælp til selvhjælp i fremtidens hjemmepleje

Ældre Sagen er overordnet positiv over for anbefalingerne fra kommissionen, men frygter, at det store fokus på rehabilitering kan blive fortolket som en mirakelkur ude i kommunerne.

»Rehabilitering skal være frivilligt for den enkelte borger - ikke bare i rapporten - men også i virkeligheden. Vi har jo i de sidste tre-fire år kunnet se, hvordan kommunerne har skåret meget kraftigt i hjemmehjælpen, og når man har konfronteret dem med det, har svaret ofte lydt, at det skyldes, at man er blevet enormt dygtige til at rehabilitere folk, så de dermed ikke har brug for så meget hjælp,« siger Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen.

»Men der er altså tale om så markante reduktioner i antallet af leverede hjemmeplejetimer, at man på ingen måde alene kan henvise til øget rehabilitering. Derfor er vi bange for, at nogle kommuner vil bruge den her rapport fra Hjemmehjælpskommissionen som socialministerens hellige vievand til en velsignelse af øget besparelse - så længe de sørger for at kalde det rehabilitering.«

Flere politikere deler bekymringen.

»Det skal ikke være sådan, at man bliver tvunget til at gå i sit eget skidt, blot fordi man ikke vil indtage en aktiv rolle. Så regeringen skal sikre, at visse mennesker ikke bliver glemt, fordi vi ønsker en mere aktiv tilgang,« siger socialordfører Benedikte Kiær (K), der bliver suppleret af Dansk Folkepartis Karin Nødgaard (DF).

»Når jeg læser, at kommissionen anbefaler, at man skal fremme den enkeltes mulighed for at hjælpe sig selv, så kan jeg godt blive lidt bekymret, da det lynhurtigt kan udvikle sig til, at man i tvivlsspørgsmål og af sparehensyn lige vil se, om den ældre kan klare en masse opgaver selv,« siger hun.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) vil bruge kommissionens anbefalinger i et politisk udspil fra regeringen til efteråret, og meget tyder på, at netop øget fokus på at yde hjælp til selvhjælp vil blive et af kerneelementerne i Hækkerups udspil.

»Kommissionens rapport bekræfter mig i, at vi kan gøre det bedre for de ældre, hvis vi vender hjemmehjælpen på hovedet. Frem for at yde lidt hjælp i flere år, så skal vi give intensiv hjælp i en kortere periode, så borgeren kan genvinde sine færdigheder og leve et liv mest muligt i overensstemmelse med sit hidtidige liv,« siger Karen Hækkerup.

Hos Ældre Sagen siger underdirektør Michael Teit Nielsen, at advarselslamperne blinker, når det kommer til anbefalingen om øget rehabilitering, men at man generelt er positiv over for rapporten, som »man kan stå inde for«.

»Teksten i rapporten er flere steder glimrende - blandt andet takket være Bjarne Hastrups (direktør i Ældre Sagen, red.) arbejde i kommissionen. Der står mange gode og fornuftige ting. Men vi er altså bekymrede over, hvordan kommunerne vil folde rapporten ud i praksis,« siger han.

 

Dagens Gossip