Holger K kritiseres for brud på retssikkerhed

Det skal være nemmere og hurtigere at få afgjort en klagesag mod Skat. Det er tanken bag et nyt lovforslag fra skatteministeren, men det risikerer at underminere klagernes retssikkerhed, lyder kritikken fra revisorer og advokater.

Grundideen i forslaget er at sammenlægge de lokale skatteankenævn, som der i dag findes 29 af, til færre og større nævn. Samtidig fjernes Landsskatteretten som ankeinstans for ikke-principielle sager om personskat, ejendomsvurdering og motorregistrering.

Og ministeren er selv af den klare overbevisning, at lovforslaget kun er til skatteborgernes fordel.

- Når vi lægger op til en ny struktur for klagesagerne i skattesystemet, er det først og fremmest for at sikre, at borgerne på en mere enkel og overskuelig måde kan få afgjort deres klagesager, skriver Holger K. Nielsen i en mail til Ritzau.

Trods gentagene forsøg over adskillige dage har ministeren ikke haft tid til at lade sig interviewe om sit eget lovforslag, men han har dog haft tid til at besvare spørgsmålene skriftligt.

Lovforslaget er i disse dage i høring hos de organer, der til daglig er i berøring med skatteklagesystemet. Og det har flere steder tændt advarselslamperne.

- Vi har grund til at være bange for, at sagerne ikke vil blive afgjort på samme høje, faglige niveau som i det nuværende system. Der er en risiko for en højere grad af usikkerhed i afgørelserne, siger Poul Bostrup, formand for Advokatrådets skatteudvalg.

Han kalder det nuværende system for "meget velfungerende".

- Landsskatteretten får begrænset sit aktivitetsområde, selvom det har været en velfungerende instans, og vi kan ikke se noget behov for at lave den om, siger advokaten.

Han er ikke enig med ministeren i, at forslaget vil gøre systemet hurtigere og mere gennemskueligt.

- I alle sager, der ikke er principielle, bliver sidste instans en række sideordnede ankenævn frem for Landsskatteretten. Derfor bliver det meget sværere at finde ud af, hvad den danske skatteretspraksis er. Og i disse sager er der en risiko for, at borgerens retssikkerhed bliver forringet, advarer Poul Bostrup.

Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet, er ikke enig.

- De komplicerede sager vil fortsat gå i Landsskatteretten, og de simple sager kan stadig tages til retssystemet, hvis man er utilfreds med ankenævnets afgørelse, konstaterer han.

Hos revisorforeningen FSR påpeger man imidlertid, at udsigten til en tur gennem retssystemet kan få nogle klagere til at opgive ævred.

- Den almindelige skatteyder er nødt til at se på, hvad det koster, for man er sjældent 100 procent sikker på at vinde en sag. Det er en dyrere proces at føre en sag i retssystemet, og man kan føle sig helt forsvarsløs over for de ressourcer, der kan sættes ind fra Skats side, siger John Bygholm, formand for organisationens skatteudvalg.

Skatteministeren er dog lodret uenig i kritikken.

- En rigtig afgørelse i en sag, der er nemmere at få afgjort, fører i mine øjne til øget retssikkerhed, skriver Holger K. Nielsen.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip