Holstebro styrker indsatsen på hjerneskadeområdet

Det er formålet med et nyt projekt, der i løbet af de næste 2 år, skal reorganisere og kvalitetsudvikle Holstebro Kommunes indsats over for mennesker, der har fået en hjerneskade.

Kommunen har fået 1,5 mio. kr. i tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af projektet, der kører frem til udgangen af 2014.

- En hjerneskade påvirker borgeren på mange måder, i forhold til familie, arbejde og fritid, og borgeren kommer i et rehabiliteringsforløb, ofte i kontakt med flere af kommunens forvaltninger og afdelinger, siger rehabiliteringschef i Holstebro Kommune, Lene Holm og fortsætter:

- Vi vil være bedre til at håndtere disse overgange på tværs af den traditionelle organisatoriske inddeling i kommunen. Vi har dygtige medarbejdere på hjerneskadeområdet, men vi sætter nu yderligere fokus på at øge deres faglige kompetencer, så den enkelte borger oplever god sammenhæng og endnu højere faglig kvalitet i indsatsen, siger Lene Holm.

Frem til udgangen af 2014 skal fire medarbejdere uddannes som koordinatorer og yderligere 12 medarbejdere som nøglepersoner.

- Koordinatorerne skal være borgerens indgang til kommunen. De skal sikre kontakten til de forskellige kommunale aktører, der skal inddrages i rehabiliteringen, og sikre, at forløbet for den enkelte borger placeres hos de ”rigtige” medarbejdere i kommunen, siger projektleder Tina Morgen Kristensen og fortsætter:

- Nøglepersonerne vil ofte være de enkelte afdelingers tovholdere, på indsatsen over for borgerne, og undervise kolleger i afdelingen i, hvordan de skal håndtere indsatsen, slutter projektleder Tina Morgen Kristensen.

 

Dagens Gossip