Hurtig udskiftning blandt de rige

Som når eventyrere kravler op på toppen af Mount Everest, så bliver de højstlønnede personer i Danmark heller ikke stående længe på toppen. Ifølge et studie fra tænketanken Cepos er der kraftig gennemtræk i gruppen bestående af de 1 procent bedst lønnede personer i landet.

Gruppen består af 38.000 personer, og adgangskortet var i 2010 en bruttoløn alt inklusiv på mindst 1,2 mio. kr., og gennemsnittet i gruppen var på knap 2,3 mio. kr.

Men hvis man forestillede sig, at gruppen mødtes en gang om året, så ville kun to tredjedele af gruppen være kendte ansigter fra året før, mens en tredjedel ville være nye ansigter.

Set over en treårig periode ville halvdelen af medlemmerne af gruppen være gengangere, mens en tredjedel kan holde sig i den eksklusive klub over 5 år.

Årsagen til den voldsomme trafik på udskiftningsbænken skal findes i sammensætningen af indkomsterne. Formue og selvstændig virksomhed udgør nemlig en langt større del af kilderne til indkomst i denne gruppe - henholdsvis 27 og 24 pct. - end i resten af befolkningen. Det er indtægtskilder, der svinger mere end en lønseddel fra en arbejdsgiver. Og faldet fra tinden er brat.

»Gennemsnitsindkomsten for de personer, som faldt ud af top 1 pct. fra 2006 til 2007, faldt fra 2 mio.kr. til ca. 700.000 kr. Stort set hele faldet i gennemsnitsindkomst skyldes, at overskud fra selvstændig virksomhed og formueindkomst hver faldt med ca. 600.000 kr.,« konstaterer Cepos i analysen.

I 2010 var den gennemsnitlige indkomst for de 1 procent højest lønnede i befolkningen på knap 2,3 mio. kr. mod ca. 300.000 kr. for resten af befolkningen. Den største årsag til forskellen er formueindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed, som sammenlagt står for ca. halvdelen af indkomsten for de rigeste, mens de i gennemsnit stort set ikke bidrager til den gennemsnitlige indkomst for resten af befolkningen.

I »enprocents klubben« betalte hvert medlem i 2010 i gennemsnit over 1 mill. kr. i skatter og afgifter.

 

 

 

 

Dagens Gossip