Hurtigere hjælp til syge børn på skadestue

Tidligere kunne langt de fleste syge børn – og deres utålmodige forældre – godt komme til at sidde og vente i tre-fire timer eller mere, før en læge havde tid til at tilse dem på hospitalets børneakutmodtagelse. Nu kommer de fleste til betydeligt hurtigere.

Det fremgår af en opgørelse fra Hvidovre Hospital over udviklingen i ventetiderne, efter at børneafdelingen i foråret fik bevilget penge til at have en erfaren børnelæge i såkaldt tilstedeværelsesvagt hele døgnet til at vurdere og behandle børnene.

»Det var en dårlig service over for børnene, at de skulle vente så længe. Det var ikke rimeligt. Men heldigvis er der sket klare forbedringer, og vi er også indstillet på, at det skal blive endnu bedre,« siger ledende overlæge på børneafdelingen Klaus Børch.

Ifølge opgørelsen er den gennemsnitlige ventetid faldet markant – fra cirka 140 minutter sidste år til godt 100 minutter i dag. Tilsvarende er andelen af børn, som må vente tre timer eller længere, faldet fra hele 70 procent til 30 procent i dag.

Og de tal skulle gerne endnu længere ned. Derfor lægger afdelingen nu op til at øge antallet af yngre læger i børneakutmodtagelsen med det klare mål, at ingen børn overhovedet skal vente over tre timer.

De kortere ventetider er blevet en realitet, efter at regionsrådet ad flere omgange har bevilget større millionbeløb til at løfte indsatsen på regionens udskældte skadestuer. Berlingske afdækkede i sommeren 2011 kaotiske forhold med dårlige service og ventetider på op til ti timer eller mere for et stort antal patienter på især de store akutmodtagelser.

Det fik blandt andet politikerne i regionsrådet til at afsætte 25 millioner kroner til at tilknytte flere erfarne specialister til skadestuerne, der hidtil primært var bemandet med yngre, relativt uerfarne læger. En del af beløbet gik til at få erfarne børnelæger frem i forreste række på Hvidovre Hospital, hvor patienttallet – og ventetiderne  var eksploderet, efter at hospitalets børneafdelingen havde overtaget patienterne fra den nedlagte børneafdeling på Amager Hospital.

Cirka 11.000 børn bliver årligt henvist til børneakutmodtagelsen på Hvidovre Hospital, primært fra de praktiserende læger eller vagtlægerne, men nogle henvises også fra »voksenskadestuerne«, når der er brug for særlig ekspertise.

Rollen for speciallægerne er blandt andet at have det store overblik og sikre, at der er flow i arbejdet. De har den fornødne faglige ballast til at træffe hurtige beslutninger for eksempel om, hvilke undersøgelser der skal sættes i gang. Det er også med til at sikre korte ventetider for børnene, hvilket nu begynder at slå igennem i statistikkerne.

»Det er glædeligt, at det politiske fokus på området nu giver resultater. Men ventetiderne skulle gerne endnu længere ned,« siger gruppeformand Bent Larsen (V).

Han fremhæver, at der også i budgettet for 2014 er afsat yderligere penge til at styrke akutmodtagelserne.

Samtidig med fremgangen på børneområdet lyder der dog også advarende røster. Børnelæger frygter således, at det nye akutsystem i Region Hovedstaden dramatisk vil øge presset på børneafdelingerne og føre til såvel flere indlæggelser som længere ventetider.

Fra 1. januar nedlægges lægevagten i sin nuværende skikkelse. Fremover skal alle akut syge – uden for egen læges åbningstid – ringe til 1813 for at få at vide, hvordan de skal forholde sig. Denne telefonvisitation skal varetages af sygeplejersker, og ifølge Dansk Pædiatrisk Selskab vil det blive en klar forringelse i forhold til i dag, hvor borgerne får en praktiserende læge i røret med spidskompetencer netop på det felt.

Kritikken afvises af både regionens egne fagfolk og politikerne. De henviser til, at det i dag i forvejen ofte er sygeplejersker, som møder patienter på skadestuer og hos praktiserende læger, ligesom det er sygeplejersker, som håndterer 112-opkald vedrørende livstruende sygdom og ulykker.

»Der er ingen grund til bekymring for patienterne. Den eneste bekymring, man kan have, er, at lægeorganisationernes store modstand skaber utryghed hos patienterne og måske afholder nogle læger fra at søge ansættelse i den nye ordning,« siger Bent Larsen.

 

Dagens Gossip