Hver ottende nye studerende er fra udlandet

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Antallet af udenlandske studerende udgjorde sidste år 13 procent af samtlige 73.152 optagne på videregående uddannelser i Danmark. Det er en lille stigning fra 9.171 i 2011 til 9.293 studerende i 2012.

Omkring hver anden af de internationale studerende kommer fra EU-lande, især Norge og Island er godt repræsenteret på danske uddannelsesinstitutioner.

Knap 40 procent af de udenlandske studerende kom i 2012 til Danmark for at læse videre og tage en overbygning på deres kandidatuddannelse. Det er især de samfundsvidenskabelige uddannelser, der er populære.

Til gengæld er de korte og mellemlange uddannelse samt professionsbachelorerne især populære blandt studerende fra nogle af de nyere EU-medlemslande som Rumænien og Bulgarien.

Også kinesiske studerende finder vej til Danmark. Sidste år blev 281 kinesere optaget på danske videregående uddannelser, og blandt det samlede antal internationale studerende topper Kina listen over ph.d.-studerende i Danmark.

Hele 47 kinesere blev sidste år optaget på en ph.d.-uddannelse i Danmark. På andenpladsen over ph.d.-studerende kommer Tyskland med 46 studerende og Polen på tredjepladsen med 20 studerende.

Danmarks Statistik definerer en international studerende som en udenlandsk statsborger, der ved starten af uddannelsesforløbet ikke havde fast bopæl i Danmark og heller ikke har en dansk adgangsgivende gymnasial uddannelse.

 

Dagens Gossip