Hver sjette dansker er dårlig til at læse

Undersøgelsen omfatter 24 lande, og Danmark ligger under gennemsnittet, når det gælder befolkningens læsefærdigheder.

Det er især kortuddannede, ældre og personer uden arbejde og indvandrere, der har svært ved at læse.

Direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), kalder undersøgelsen for »rystende læsning«.

»Der er et bekymrende lavt kompetenceniveau i den voksne danske befolkning, som blandt andet kan henføres til, at de nye generationer på arbejdsmarkedet ikke har så stærke læsekompetencer som tidligere,« siger han i en skriftlig kommentar.

Undersøgelsen viser, at de dårlige læsere ikke bare findes i gruppen, der står uden for arbejdsmarkedet. Eksempelvis har hver tredje i kategorien af dårlige læsere en erhvervsuddannelse, og halvdelen er i arbejde.

»Alt for mange danskere har for svage kompetencer i de basale folkeskolefag. Det er en trussel mod virksomhedernes konkurrenceevne og Danmarks velstand. Alt, alt for mange unge har forladt skolen uden helt simple læse- eller regnekompetencer,« siger Henrik Bach Mortensen.

Han mener på baggrund af undersøgelsen, at politikerne har »svigtet« deres opgave.

»I årevis blev det stiltiende accepteret, at uddannelsessystemet ikke fungerede. Først de senere år er der taget skridt i den rigtige retning. Det er helt afgørende, at vi fortsætter ud af reformsporet og løfter kvaliteten i grundskolen og i erhvervsuddannelserne, så fremtidens arbejdsstyrke er bedre rustet til at tage del i den internationale konkurrence,« siger Henrik Bach Mortensen.

Selv om danskerne ligger under gennemsnittet, når det gælder læsning, ligger Danmark dog over gennemsnittet, når det gælder regnefærdigheder.

Undersøgelsen viser også, at mere end en million voksne danskere har det svært med at bruge en computer og løse problemer med IT i dagligdagen.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - står for den danske del af undersøgelsen, der rummer interviews med 7.328 personer.

 

Dagens Gossip