Hver tredje firma kræver lov om mindsteløn

Hver tredje virksomhed, der ansætter østeuropæere, ønsker en form for lovregulering af mindstelønnen, skriver Avisen.dk.

Det fremgår af en ny undersøgelse om danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft, offentliggjort af FAOS-instituttet på Københavns Universitet.

"Jeg tolker det sådan, at en tredjedel af de virksomheder, der selv benytter østeuropæere, ser problemer i, hvordan vi i dag regulerer løn med mere," siger lektor Søren Kaj Andersen, der er en af forskerne bag undersøgelsen, til Avisen.dk.

Både hovedforbundet LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) afviser dog blankt, at der er behov for lovregulering af mindstelønnen.

"Rapporten giver ikke anledning til at lave om på den danske arbejdsmarkedsmodel," siger underdirektør i DA Steen Müntzberg til Avisen.dk.

Også LO, der repræsenterer over en million lønmodtagere, advarer mod at lovgive om mindsteløn.

"Det ville underminere det danske arbejdsmarked. Vi skal ikke have ødelagt den danske model, fordi der er arbejdsgivere, som underminerer det, vi har aftaler om med de rene og gode virksomhedsejere," siger næstformand Lizette Risgaard til Avisen.dk.

Forskerne har spurgt 829 danske virksomheder, der har østeuropæere ansat, om deres begrundelse for at vælge denne type arbejdskraft.

Lige godt halvdelen bakker op den danske model, mens hver tredje ønsker strammere rammer for, hvad de skal betale i mindsteløn.

"Det kan være udtryk for, at der er arbejdsgivere, som føler sig presset af det, der foregår i deres branche og måske ikke er udelt begejstret for den udvikling, de er en del af," siger Søren Kaj Andersen til Avisen.dk.

I EU er det kun Danmark og Sverige, som hverken har en lov om mindsteløn eller en lovgivning, som gør kollektive overenskomster alment gældende.

For at komme massive problemer med social dumping til livs har man I Norge valgt at almengøre overenskomsterne inden for eksempelvis byggeri og rengøring.

Det betyder, at de kollektive overenskomster for mindsteløn på de to brancher er ophævet til lov.

Den norske model blev for nylig drøftet i LO, hvor et flertal aviste ideen om at almengøre dele af overenskomsten.

"LO-fagbevægelsen ønsker ikke nogen fastsat minimumsløn. Vi ønsker heller ikke at almengøre dele eller hele overenskomster p.t.," siger Lizette Risgaard til Avisen.dk.

 

Dagens Gossip