Industriproduktionen lider stadig

Det største fald skete inden for investeringsgodeindustrien, som blandt andet omfatter fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, hvor produktionen faldt 9,9 procent fra januar til februar.

Sammenlignes december-februar med de tre foregående måneder har der dog været en stigning i produktionen i alle sektorer, undtaget mellemproduktindustrien.

I maskinindustrien, som hører under investeringsgodeindustrien, faldt produktionen hele 15,4 procent fra januar til februar. Men sammenlignes perioden fra december til februar med de tre foregående måneder, var der faktisk en lille stigning på 5,7 procent.

I medicinalindustrien var der et fald på 8,9 procent.

Den største stigning i produktionen skete i transportmiddelindustrien, som steg 5,4 procent fra januar til februar.

I faktiske tal var produktionen i februar 2,2 procent lavere end februar sidste år og 4,1 procent højere end i februar 2011.

Eksportomsætningen oplevede et fald på 9,4 procent og er især skyld i faldet i industriens omsætning af egne varer og tjenester, som faldt med 7,4 procent i februar i forhold til januar målt ved løbende priser.

På hjemmemarkedet faldt omsætningen med 3,9 procent.

 

 

Dagens Gossip