Joachim B. Olsen tager sig til hovedet over dagpengeløsning

Sådan lyder det fra Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Joachim B. Olsen (LA), der mener, at regeringen udelukkende fremlægger løsningen i et forsøg på at komme elendige meningsmålinger til livs.

»De gør det ikke af hensyn til dagpengemodtagerne. Det gør de af hensyn til deres elendige meningsmålinger. Det her handler om at redde regeringen, og ikke om at redde alle mulige andre mennesker,« siger han.

Han peger på, at initiativet vil forværre de offentlige finanser og arbejdsudbuddet - stik imod regeringsgrundlaget. Samtidig køber han ikke argumentet om, at danskere, der falder ud af dagpengesystemet, risikerer at stå uden forsørgelse.

»Den her retorik om, at det er folk, der er uden forsørgelse, er forkert. De er uden offentlig forsørgelse, men de ikke er uden forsørgelse,« siger han.

»Hvis de ikke kan forsørge sig selv, så har de i dag ret til kontanthjælp. Hvis de kan forsørge sig selv, så har de ikke ret til kontanthjælp. Så det, man gør nu, er, at man giver en check til folk, der kan forsørge sig selv«.

Spørgsmål: Så du anerkender slet ikke, at der vil være folk, der vil stå uden et forsørgelsesgrundlag, når de mister dagpengene?

»Hvis de er uden forsørgelsesgrundlag, har de ret til kontanthjælp efter de gældende regler i dag. Hvis de ikke har en ægtefælle, der kan forsørge dem, eller hvis de ikke har en formue, så har de ret til kontanthjælp«.

Spørgsmål: Så der er slet ikke behov for en redningskrans?

»Ikke med den argumentation, der bliver brugt, at det er til folk, der står uden forsørgelse,« siger Joachim B. Olsen.

»Princippet må være i det her land, og det er også det, som velfærdssamfundet bygger på, at mennesker, der kan forsøge sig selv, skal forsørge sig selv og ikke have en check fra det offentlige«.

Spørgsmål: Så skal man slet ikke gøre noget for den her gruppe?

»Jo, man skal da gøre noget, Man skal føre en politik, der skaber jobs, men det har man jo ikke gjort. Det har slået fejl,« siger Joachim B. Olsen.

Regeringen fremlægger sit udspil »Ny og bedre indfasning af dagpengereformen« klokken 10.30

 

Dagens Gossip