Juletræssalg gav penge til børneafdeling

Sct. Georgs Gilderne i Kolding besluttede i efteråret 2013, at de i december ville sælge juletræer fra Gildehuset på Fynsvej, og at overskuddet skulle gå til børneafdelingen på Kolding Sygehus. Nu har gildebrødrene været forbi afdelingen og afleveret en check på 5.000 kroner.

Hvad pengene skal bruges til, er der endnu ikke taget stilling til.

Pædagog Jette Torp, som tog imod pengene på afdelingen vegne, siger, at de indlagte børn vil få et stort ord at skulle have sagt.

- Vi vil snakke med børnene om, hvad de synes, vi mangler på afdelingen. Det er altid rart at få et beløb stillet til rådighed, som vi bestemt ikke have regnet med, så pengene skal bruges på bedste vis og til glæde for flest mulige, siger Jette Tarp.

Det var gildebrødrene Jørgen Klindt og John Snoer Christensen, som overrakte de 5.000 kroner, og de havde gerne set, at beløbet var endnu større. Derfor lovede de at vende tilbage med flere penge om et år.

- At sælge juletræer er en helt ny aktivitet for os, så vi skal nok lige finde ud af, hvordan vi gør det på den bedste måde. I år skal vi have solgt mange flere træer, og så bliver overskuddet også desto større, sagde de to gildebrødre ved overrækkelsen.

 

Dagens Gossip