Jyske Bank erkender nederlag i dyr sag om investering

Banken har opgivet at anke dommen fra landsretten og skal derfor udbetale erstatningen på 800.000 kroner til investoren, anpartsselskabet Dreamhaus. Det oplyser advokatfirmaet Advodan, der repræsenterer investorerne, i en pressemeddelelse fredag.

Dreamhaus fik i oktober 2011 medhold i, at Jyske Bank havde ydet mangelfuld rådgivning i forbindelse med salget af JIHMO, men sagen blev anket. Det er den anke, som nu er hævet.

»Det har været et meget langt forløb, og vi har brugt mange ressourcer på det. Vi var naturligvis lettede og glade, da vi vandt i Landsretten med tre enige dommeres afgørelse, men vi er nu endnu mere lykkelige for endelig at kunne afslutte sagen,« siger Flemming Nielsen fra Dreamhaus.Sagen er én af flere vedrørende Jyske Banks rådgivning om investering i den berygtede hedgeforening, som kollapsede under finanskrisen, men den vurderes at kunne få betydning for udfaldet af de øvrige.

»En bank har et udvidet ansvar, når den introducerer et produkt over for sine kunder. Rådgivningen skal ydes individuelt, og banken kan ikke blot løse sit rådgivningsansvar ved at udlevere skriftligt materiale. Vi har dermed fået indskærpet, hvad der helt præcist ligger i bankens ansvar, og det giver forhåbentlig en større forbrugerbeskyttelse fremadrettet,« siger Peter Ølholm, advokat hos Advodan.

Det har fredag ikke været muligt at få en kommentar fra Jyske Bank.

10.000 kunder investerede i 2007 i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, og de tabte op mod 800 millioner kroner ud af den investerede milliard på trods af, at JIHMO blev markedsført som et lavrisikoprodukt.

Der verserer derfor andre sager end den, som Dreamhaus nu har fået endegyldigt ret i:

I september 2012 indgik Forbrugerombudsmanden sammen med den såkaldte Investorforening en aftale med Jyske Bank om udbetaling af kompensation til investorer, der har lidt tab på deres investering. Aftalen gjaldt dog kun de 1.100 investorer, der var en del af gruppesøgsmålet eller havde gjort anskrig. De 1.100 kunne få udbetalt 80 procent af deres tab i erstatning, men to investorer takkede nej og har i stedet anlagt sag ved Vestre Landsret.

Den sag forsøgte Jyske Bank uden held at få udsat med henvisning til, at de har stævnet Finanstilsynet for at få en stærkt belastende påtale kendt ugyldig. I påtalen peger Finanstilsynet på, at Jyske Bank ikke levede op til sine forpligtelser, da banken solgte JIHMO. Derudover har Pengeinstitutankenævnet afgjort stribevis af sager om JIHMO - langt hovedparten er faldet ud til klagernes fordel.

 

Dagens Gossip