K støtter forslag om ny 10. klasse

»Vi ser gerne, at 10. klasse kun skal bruges til de elever, der ikke er klar til at komme videre efter 9. klasse, så jeg mener, at forslaget fra DI, KL og Dansk Metal går fint i hånd med vores udspil,« siger undervisningsordfører Vivi Kier (K).

DI, KL og Dansk Metal lægger op til et forløb, reserveret til de unge, der har behovet, og mener, at det kræver politisk mod at gøre op med den 10. klasse, man kender i dag. Ikke desto mindre er det helt nødvendigt, hvis man skal have flere igennem ungdomsuddannelserne, som nogle steder har et frafald på over 50 procent.

Undervisningsminister Christina Antorini (S) og undervisningsordfører Lotte Rod (R) afviser over for Berlingske at begrænse adgangen til 10. klasse, fordi det ifølge Lotte Rod har »en stor værdi for rigtig mange unge at tage på efterskole og lære om livet«. Men Vivi Kier ikke bange for, at begrænse adgangen til 10. klasse.

»I forvejen ved eleverne jo godt, om de er klar, og om de har nogle udfordringer. Det vigtigste er, at vi sikrer os, at de elever, som har det lidt svært, bliver klar,« siger Vivi Kier og tilføjer, at hun også er tilhænger af forslaget om differentierede adgangskrav til de forskellige ungdomsuddannelser.

»Der skal laves en varedeklaration på de forskellige uddannelser, og derfor er det rigtig godt, at man fra DI, KL og Dansk Metals side ønsker differentierede adgangskrav. Vi er nødt til at få vendt udviklingen med den store frafaldsprocent, og det kan vi gøre ved at klæde eleverne bedre på, inden de kommer i gang med erhvervsuddannelserne,« siger hun.

 

Dagens Gossip