K til kamp mod velfærdsturisme

»Det er gået for vidt, vi har set nogle domme, der betyder, at der er stor risiko for, at vi underminerer vores velfærdsydelser, fordi man kan komme til Danmark og modtage velfærdsydelser, uden man egentlig har gjort sig fortjent til det,« siger Lars Barfoed til dr.dk.

Han henviser til domme fra EU, der giver EU-borgere ret til ydelser i andre lande og opfordrer til at følge Storbritannien, Tyskland, Holland og Østrig i en fælles front for at få undersøgt mulighederne for at opsætte et værn mod velfærdsturismen.

De fire EU-lande har imidlertid en svær sag, da et værn bryder mod EUs grundprincipper om arbejdskraftens og borgernes fri bevægelighed, men Lars Barfoed finder ikke missionen umulig.

»Jeg tror ikke, det kommer til at betyde en traktatændring. Nu har de fire lande i fællesskab rettet henvendelse til kommissionen for at få ændret et direktiv. Jeg tror godt, man kan sikre fri bevægelighed, men alligevel sige, at der må være en grænse for, hvor mange og hvilke velfærdsydelser, man kan få,« siger Lars Barfoed til dr.dk, som får opbakning fra Dansk Folkeparti i kampen mod velfærdsturisme.

 

Dagens Gossip