Kæmpebyggerier giver 87.300 job

Det fremgår af en hidtil ikke offentliggjort rapport, som konsulentfirmaet COWI har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.

Det drejer sig blandt andet om Femern Bælt-tunnelen, etableringen af de kommende supersygehuse og færdiggørelsen af Metro City-ringen i København.

Rapporten fra COWI er tilgået regeringens såkaldte Leo Larsen-udvalg, der om kort tid fremlægger konkrete anbefalinger til, hvordan de mange byggemilliarder sikrer så mange danske job som muligt.

Formand for fagforbundet 3F's Byggegruppe, Peter Hougaard Nielsen, glæder sig over jobudsigten.

- Nu kommer et hav af projekter i gang, og det lander lige ned i vores turban. Behovet for arbejdskraft bliver uanset hvad så stort, at der senest om fem år vil være fuld beskæftigelse i byggeriet, vurderer Peter Hougaard Nielsen og fortsætter:

- Det, der bliver vores udfordring, er at få langtidsledige opgraderet og i job.

3F tilbyder derfor allerede nu seks ugers kurser, der på den ene side opkvalificerer og omskoler ledige, ligesom forbundet også forsøger at trække tidligere byggearbejdere, der har taget job i andre brancher under de seneste års byggekrise, tilbage i branchen igen.

- Det, der er meget vigtigt for os, er, at vi ikke kun får de rigtigt skarpe i arbejde - de skal nok komme i gang - men især de, som har gået længe, og som mangler noget selvtillid. Det gælder specielt de unge mennesker, der har gået det seneste år og ikke har fået meget erfaring eller har haft meget arbejde. De skal ind i nogle sjak og have noget erfaring. Det er sådan nogle ting, vi arbejder med lige nu, siger Peter Hougaard Nielsen.

COWI vurderer, at især ufaglærte, der har erfaring med store anlægsbyggerier, vil blive særligt eftertragtede de kommende år.

Hele 34.000 mandår vil gå til enten ufaglærte byggearbejdere eller struktører, som udfører jord- og betonarbejde. Det glæder uddannelseskonsulent Steen Boesen fra 3F, som er formand for 'Det Faglige udvalg for struktører, brolæggere og tagdækkere', sammensat af 3F, Dansk Byggeri og Kommunernes Landsforening.

Steen Boesen mener, at alle byggerier bør udbydes med både sociale klausuler og uddannelsesklausuler. Så de firmaer, der vinder entreprisen, ved, at der stilles krav om eksempelvis et bestemt antal lærlinge på hvert byggeri. Samtidig skal danske løn- og arbejdsforhold respekteres, påpeger Steen Boesen, der også forudser gyldne tider for byggeriet.

-Det burde der være. Vi kan i hvert fald ikke tillade os at klage over, at der ikke er arbejdsopgaver, siger Steen Boesen.

Mens der på landsplan bliver brug for mere end 30.000 ufaglærte med byggeerfaring, skal der blandt andet også bruges mere end 10.000 civilingeniører, 7.600 chauffører og 7.300 elektrikere, vurderer COWI.

LO-sekretær Ejner K. Holst roser regeringen for overhovedet at have skabt et overblik over behovet for arbejdskraft på de mange byggerier. Efter overblik følger handling, påpeger Ejner K. Holst, hvis løsning hedder uddannelse, uddannelse, uddannelse - og opkvalificering.

- De medarbejdere, der tiltrækkes til disse store anlægsprojekter, er ofte specialiserede medarbejdere, og de efterlader sig jobåbninger, som andre skal udfylde. Det skal vi udnytte ved at uddanne flere, siger Ejner K. Holst.

Den region i landet, hvor der bliver størst efterspørgsel efter arbejdskraft, er Region Sjælland, og dermed er der opmuntring på vej til altid trængte Lolland. Især på grund af tunnelen, der kommer til at løbe tværs under Femern Bæltet til Tyskland, men der skal også bygges både en ny Storstrøms Bro og et fængsel i området.

Regionen forventes samlet at skulle bruge næsten 30.000 medarbejdere de næste ti år. I særdeleshed ufaglærte og struktører, men også civilingeniører, chauffører, murere og elektrikere bliver eftertragtede.

Administrerende direktør for Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, er i spidsen for et samarbejde mellem kommuner, regionen, fagbevægelse og arbejdsgivere, der skal opkvalificere den lokale arbejdsstyrke, så Region Sjælland kan drage nytte af blandt andet det gigantiske byggeri til Tyskland. Før, under og efter byggefasen.

- Fornemmelsen blandt de, der var med på Storebælt, er, at havde man grebet det en lille smule anderledes an, kunne vi have fået ansat mere dansk arbejdskraft. Og det er så det, vi prøver nu, siger Stig Rømer Winther.

»Vi har kørt nogle målrettede kurser for virksomhedsledere, mellemledere og ansatte, hvor vi har været ude og forsøge at give dem de færdigheder, der er brug for. Undervisning i blandt andet engelsk og tysk, kulturforståelse og almene kurser i strategi og ledelse. Og vi har nogle initiativer på bedding, der også skal forsøge at indfange de ledige,« siger han.

Næste år håber Stig Rømer Winther at få etableret en form for arbejdsformidling og en rekrutteringsenhed, der sammen med fagbevægelse og jobcentre skal synliggøre over for de udenlandske konsortier, hvilke kompetencer der specifikt findes i Region Sjælland.

- Vores mål er at få ansat så meget dansk arbejdskraft som muligt, siger Stig Rømer Winther.

Formanden for Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden, regionsrådsmedlem Peter Kay Mortensen (S), peger på, at især et øget samarbejde mellem regionens jobcentre skal sikre, at lønmodtagere og arbejdsgivere møder hinanden på rette tid og sted. Alternativet er nemlig uholdbart, vurderer han.

- Hvis vi ikke leverer den arbejdskraft, der skal bruges, bliver det udenlandsk arbejdskraft. Det er vores bekymring. Og så skal vi gå og betale understøttelse til vores egne. Det er fuldstændigt sindssygt, siger Peter Kay Mortensen, der derfor har været i kontakt med stort set samtlige jobcentre i regionen for at få et samarbejde op at stå.

I rapporten oplyser COWI, at flere af byggeprojekterne bliver så store, at virksomheder herhjemme antageligvis ikke har kapacitet til at løfte opgaven. I den sammenhæng vil danske virksomheder dog kunne blive underentreprenører på opgaverne. Men man må indstille sig på, at udenlandsk arbejdskraft kommer til at spille en rolle på en del af de kommende byggerier. Og den analyse er den eneste rigtige at nå frem til, mener afdelingschef i Dansk Byggeri Louise Pihl.

»Vi er nødt til at erkende, at arbejdsmarkedet inden for bygge- og anlæg ikke er lokalt eller regionalt. Det er i hvert fald europæisk. Der vil komme folk fra hele Danmark, og der kommer folk fra andre europæiske lande. Det, vi ser nogle perspektiver i, er, at der til de store projekter vil være brug for folk med relativt specialiseret arbejdskraft. Det giver mulighed for, at der opstår jobåbninger andre steder,« siger Louise Pihl.

 

 

Dagens Gossip