Karen Hækkerup: Begræns magt mod anbragte børn

Når mange børn og unge anbringes udenfor hjemmet af familiemæssige årsager, så er der stor forskel hos pædagoger og plejefamilier på, hvordan man løser opgaven, når der opstår konflikter med børnene og de unge.

Derfor vil social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) nu med hjælp fra fagfolk lade et udvalg undersøge, hvordan magtanvendelsen fungere på børn- og ungeområdet, og hvordan der kan laves mere klare regler.

For de jævnlige kontroleftersyn fra Folketingets Ombudsmand har vist, at reglerne er uklare og fortolkes vidt forskelligt rundt omkring.

- Vi vil sikre børnenes retssikkerhed og sørge for, at de ikke blive udsat for overgreb, siger Karen Hækkerup.

- Men vi vil også sørge for at de voksne, der arbejder i botilbud og i plejefamilier ved, hvilke regler, der gælder, når man skal opdrage et barn og står i nogle af de mange svære situationer, som man jo også selv som forælder kender til.

Især på plejefamilieområdet, hvor stadigt flere unge anbringes i dag fremfor på institutioner, er der stor usikkerhed om reglerne.

- Plejefamilieområdet er slet ikke reguleret, fordi plejefamilierne er undtaget fra de generelle regler om magtanvendelse. Så det er et oplagt område at se nærmere på, siger formanden for det nye Magtanvendelsesudvalg, Jens Møller.

Andre oplagte områder, hvor han peger på vidt forskellige fortolkninger af reglerne, er, når det gælder eksempelvis urinprøver, der skal vise, om den unge tager stoffer, eller begrænsninger i den unges adgang til internet.

- Men det kan også handle om gennemsøgning af de unges værelser, som foregår nogle steder. Men som jo er i strid med grundloven, hvis der ikke foreligger en retskendelse, siger han.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip