Kendte: Se hvem der har fødselsdag den 5. oktober 2013

Skuespiller Robert Hansen, 34.

Journalist, TV-vært Mikael Bertelsen, 46. - Arkitekt, direktør Christian Cold, 47.

Afdelingsdirektør Susanne Carlsen, 50. - Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Jan Skov Jensen, 51. - Direktør Jakob Nielsen, 56.
- Pianist, komponist, orkesterleder Thomas Clausen, 64. - Bestyrelsesmedlem, fhv. koncernchef Flemming Bligaard Pedersen, 65. - Journalist, forfatter Hanne Dam, 65. - Advokat Jørgen Steen Andersen, 66. - Gårdejer og landboforeningsformand Jens Mortensen, 68. - Bestyrelsesformand Leif Jørn Tullberg, 68. - Undervisningsassistent Lisbeth Vinterby, 69. - Direktør, HD Bent Østergaard, 69. - Arkitekt Niels Wernberg, 69. - Filminstruktør, læge Nils Malmros, 69.

Direktør Flemming Jacobs, 70. - Fhv. regionschef Kurt P. Pedersen, 71. - Skuespiller Anne-Lise Gabold, 72. - Direktør, konsul Claus Herluf, 72. - Fhv. centerleder Bente Lindhard, 73. - Direktør Finn Petersen, 73. - Lektor, cand.scient. Palle Schiff, 74. - Fhv. områdedirektør Finn Villy Larsen, 75. - Overlæge, dr.med. Per Bonding, 75. - Professor, cand.jur., ph.d. Hans Helge Bech Thomsen, 75. - Direktør Peter Wendt, 75. - Ambassadør Hans Grunnet, 75. - Operasangerinde Solveig Lumholt, 75. - Oberst John Erling Andersen, 76.

Professor, emeritus, overtandlæge, dr.odont., dr.odont.h.c. Erik Hjørting-Hansen, 80. - Arkitekt Per Bjørn Westergaard, 80. - Overlæge, dr.med. Gunnar Gregersen, 84. - Statsaut. translatør og tolk, fhv. underdirektør Jørgen Mæhl, 88. - Professor Preben Gudmandsen, 89.

Følg de kendtes fødselsdage på Facebook - klik her - det er gratis!

/BNB

 

Dagens Gossip